فرگشت یا تکامل { قسمت پنجم }

5 - 
Homo antecessor
Homo antecessor به معنی "انسان پیشرو" (pioneering man) نام علمی یکی از نیاکان ماست که در دوران پارینه سنگی (پلئیستوسن) بین ۱.۲ میلیون سال تا ۸۰۰ هزار سال پیش می زیسته است. مکان یافت سنگواره های این نیای بشر شمال اسپانیا بوده است و به همین دلیل به آنها نخستین اروپایی ها می گویند.
تقریبا هشتاد قطعه سنگواره مربوط به ۶ نفر مختلف از این گونه یافت شده. بهترین سنگواره (فسیل) پیدا شده این گونه مربوط به کودک ۱۰ الی ۱۱ ساله که احتمالا مونث بوده می باشد.
این نیای ما قادر به ساخت ابزار سنگی بوده اند به طوریکه در محل زندگیشان بیش از ۱۵۰ ابزار سنگی از جمله انواع چاقوهای سنگی یافت شده. همینطور استخوانهای مربوط به حیوانات پیدا شده که نشان از این دارد که آنها از این ابزار برای شکار استفاده می کرده اند. قدمت ابزار سنگی ۷۸۰ هزار سال است که مربوط به بخش پایانی دوره ی زندگی آنهاست.
روی بعضی از استخوانهای فسیلهای مرد پیشرو آثار فراوان بریدگی در اثر ضربات وسایل سنگی دیده شده که پژوهشگران نتیجه گرفتند که احتمالا این چند نفر به دلایلی مورد "قصابی" قرار گرفته اند.
قد آنها بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و تخمین وزن مردها حدود 90 کیلوگرم می باشد. اندازه مغز آنها کمتر از انسان مدرن. ۱۰۰۰ تا ۱۱۵۰ سی سی بوده و احتمالا بیشتر آنها راست دست بوده اند.
ساختار گوشهای این نیاکان ما شبیه انسانهای مدرن. ردیف فرکانس شنوایی شبیه هوموساپینس ها که از آن می توان نتیجه گرفت که زبان با علامتهای مخصوص به خود را داشته اند.
پژوهش ها نشان می دهد که "انسان پیشرو" از گوشت حیوانات و حتی احتمالا دیگر انسان ها تغذیه می کرده است.
ظاهر صورت آنان تقریبا شبیه به انسانهای امروزی است؛ استخوان ابرو مشخص و جدا از هم، اندازه آرواره نسبت به هومو ارگاستر و هومو ارکتوس کوچکتر، دندانهای بعد از دندان نیش کوچک، همانند هوموهابیلیس و هومو رودولنفسیس دندانهای پیشین فک هلالی شکل، تیغه کناری استخوان بینی تیز، و دندانهای پیشین و نیش بزرگ داشته اند. 
بعضی از انسان شناسها "انسان پیشرو" را آخرین جد مشترک انسان مدرن و نئاندرتالها می دانند.
{این دست از پستها تا 14 قسمت ادامه دارد } 
لطفا با ذکر نام سایت و نویسنده پستهای این سایت را به اشتراک بگذارید 


 
/ 0 نظر / 43 بازدید