اقوام مایا و فرازمینی ها قسمت چهارم :

. تقویم مایا

در مورد ریاضیات زمان و تقویم بدون شک مایا ها نابغه بوده اند. با توجه بهتکرار دوره های زمانی، آنها دو نوع تقویم را بنیان نهادند : 
1- تقویم مذهبی که برای جشن های مذهبی و پیشگویی های آسمانی مورد استفاده قرار می گرفت
2- تقویم خورشیدی
هر دوی این تقویم ها بر پایه این حقیقت استوار شده است که هر سال اندکیبیش از 365 روز طول می کشد، سیستمی که کمی دقیقتر از تقویم مسیحی است. مایا ها با استفاده از حرکت خورشید، ماه و ستارگان آنچنان تقویم دقیقیداشتند که قادر بودند پدیده هایی مانند خسوف و کسوف و اعتدالین بهار وپاییز را پیشگویی کنند.
مایاها برای نگهداشتن زمان از چرخ هایی در هم یا ترکیبی استفاده می کردندو با استفاده از اینها حرکات ماه و خورشید و دیگر ستارگان را ثبت مینمودند. 

تقویم آیینی یا مذهبی آنها 260 روزه بود که Tzolkin نامیده می شد. اینتقویم از دوره های 13 روزه تشکیل شده بود که که در هر دوره روز ها نام خاصخود را داشتند، مثلاً می توانید در نظر بگیرید که روز اول این دوره 260روزه با lmix-1( یکشنبه در تقویم مسیحی ) آغاز شود، در این صورت روز دوم lk-2 باشد ( دوشنبه در تقویم مسیحی ) و الی آخر؛ پس از اینکه شما به روز ben-13 رسیدید شماره ایام از یک شروع خواهند شد مثلا ًlx-1 برای روز اول و men-2 برای روز دوم و الی آخر.

شما مجبور بودید 260 روز صبر کنید تا روز lmix-1 دوباره از راه برسد. ( 13*20=260) این نامگذاری پیچیده برای هر روز از هر دوره، معنی و سمبل آن؛ در گویش های مختلف مایا تفاوت داشت.

هر روزی با یک نقش که هنرمندانه و با استادی تمام حجاری شده بود نمایشداده می شد که "Head Variant" ( انگلیسی ) نامیده می شدند؛ نوعی طریقهنوشتاری که شباهتی با الفبای کنونی ما ندارد.

Tzolkin با یک دوره 365 روزه خورشیدی ترکیب شده بود که این دوره 365 روزه Haab نامیده می شد. این دوره 365 روزه به 18 ماه تقسیم می شد به علاوه یکماه 5 روزه به نام Wayeb که در عقاید مایا این دوره به عنوان دوره خطرناکدر نظر گرفته می شود.

/ 0 نظر / 35 بازدید