کوبکلی تپه

و در حقیقت ، بر اساس روایت "انجیل"،
دنیا از .چهار هزار سال پیش از میلاد آغاز شده
ولی این هنوز 8.000 سال بعد از پایه گذاری .گوبکلی تپه" است"
بنابراین ، واضح است که ما چیزی در اختیار داریم که در تضاد با درک عادی ما از .سیر تکاملی تمدن است

پس از 13 سال حفاری کنجکاوانه ، تحقیقات باستانشناسان در این سایت باستانی برای یافتن حتی یک .ابزار سنگ شکن ، با شکست مواجه شد و هیچ ابزار کشاورزی دیگری هم .یافت نشد

چطور می شود ،ستونهایی با 19 فوت ارتفاع و به دقت تراش خورده ای را تصور کرد ،که 11 تا 12 هزار سال عمرشان است بدون هیچ ابزاری؟

معمای "گُوبکلی تپه" پیچیده تر هم شد وقتی سنگهای باستانی کنده کاری شده منطقه .پدیدار شدند برجسته کاریهایی مثل ،گراز وحشی ...و غاز انواع مختلفی ،از موجودات را در اینجا می بینیم...حیواناتی مختلف پرنده ها ، حشرات ، ... و حتی فرمهای مجازی انسان که انگار همه با هم جمع شده اند تا چنان نمایشگاه غریبی ایجاد کنند که کاملاً باعث گیج شدن باستانشناسانی بشود که آن را .حفاری کردند ،

چیزی که آنها معرفی می کنند یک پیچیدگیست اما درک من اینست که ممکن است آنها حتی .نمایشی از یک "کشتی" در نقشی سنگی باشند واقع در کمتر از ،"سیصد و پنجاه مایلی کوه "آرارات "منطقه ای که بسیاری از مفسرین "انجیل معتقدند که محل به گل نشستن ،کشتی نوح" بوده است" ،

"حیوانات حجاری شده "گوبکلی تپه از زمانی از تاریخ منطقه می گویند که ،جمعیت حیوانات بومی آن می توانسته اند کلاً از نژاد متفاوت دیگری .بوده باشند اما آیا این حجاریها در حقیقت می توانند اثباتی تاریخی بر سیل بزرگ شرح داده شده در انجیل" باشند؟"

،باستانشناسان می دانند که بیش از دو هزار افسانه درباره سیل بزرگی که یک تمدن باستانی را نابود کرده .وجود دارد
برخی از محققین می گویند که اتفاقات فاجعه بار "سیل" و داستان مشابه به ،"حکایت "کشتی نوح روی سنگ ستونهای .گوبکلی تپه" ثبت است" ،

در اینصورت ، این می تواند تاریخ "سیل بزرگ" را تا پایان آخرین عصر یخبندان عقب ببرد بسیار زودتر از دوران ."انجیل" شواهدی هست که می گوید

اینجا احتمالاً پایانی .مصیبت بار داشته اتفاقات زیادی .افتاده ...مهاجرتهای فراوان احتمالاً بالا آمدن سریع .آب تغییرات سریع زیادی .در یک دوره زندگی ،
اما سوال احتمالاً ژرفتری .باقیست چه کسی "گوبکلی تپه" را ساخته است؟ به چه منظوری؟ ،و چطور چنین منطقه باستانی تقریباً به همان شکل اولیه خود برای بیش از 10.000 سال باقی مانده؟
در مورد گوبکی تپه" ما متوجه شدیم که" کل سایت ، به دقت زیر شن .مدفون شده !این سایت ، دفن شده به نظر می رسد که به دلیلی "مورد استفاده ای دیگر برای "گوبکی تپه وجود نداشته و مردم از آنجا رفته اند ، اما چنان احترامی برای این سایت پر اهمیت قائل بوده اند ،که به جای از بین بردنش آن را با دفن کردن ، در آرامش .رها کرده اند

اما چرا باید ،ساکنان منطقه با دقت بناهایشان را زیر 20 فوت شن دفن کرده باشند؟ ،"آیا ممکن است که "گوبکی تپه عمداً دفن شده تا از دستبرد متجاوزین در امان بماند؟ یا اینکه ممکن است هدف از این کار ،یک امید به بازگشتی دوباره بوده باشد؟

/ 1 نظر / 129 بازدید
saber

با سلام این تبه الآن کجاست اصلا هیچ اشاره ای بهش نشد که دقیقا کجا قرار گرفته و مردم ساکن آنجا کیا هستن...با تشکر