اهرام مصر و ستارگان (قسمت دوم ):

 بر طبق داستان، هرم در طول 20 سال ساخته شده است. این یعنی که در هر پنج دقیقه از هر روز و هر شب، یک قطعه سنگ باید در جای خود قرار می گرفته است که این کار نیاز به هزاران برده داشته است. بر اساس نظریه ی قدیمی، هرم به وسیله ی یک سطح شیب دار بسیار بلند ساخته شده است. برای این که همچین سطح شیب داری برای بالا بردن سنگ ها مناسب باشد، حداقل باید 1٫6 کیلومتر طول داشته باشد و وزن آن هم دو برابر وزن خود هرم خواهد بود. در حال حاضر می توان با استفاده از 1500 تا 2000 کارگر و در طول 5 سال و به وسیله ی هلی کوپتر، کامیون و جرثقیل و 5 بیلیون دلار هرم را ساخت. نکته جالب دیگر این است که آن سنگهای مورد نیاز در مصر وجود نداشته اند و باید از جاهای دیگر به مصر حمل می شدند کشور مصر به اندازه کافی نیز درخت برای تامین چوب مورد نیاز ساخت اهرام نداشت. علاوه بر آن مصریان در آن زمان ابزار آلات لازم را برای حمل چوب و سنگهایی به آن بزرگی از کشور های دیگر در اختیار نداشتند. نکات جالب دیگر در مورد اهرام مصر این است که که اگر ارتفاع هرم خئوپس را در عدد یک میلیارد ضرب کنیم برابر با 149504000 یعنی فاصله زمین تا ماه می شود. نصف النهاری که از هرم خئوپس می گذرد، قاره ها و اقیانوس ها را دقیقاً به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. اگر محیط قاعده ی هرم را بر دو برابر ارتفاع آن تقسیم کنیم دقیقاً عدد پی یعنی 1416/3 حاصل می گردد. در هرم بزرک 2600000 بلوک سنگی به کار رفته است، اگر این کارگران سخت کوش موفق می شدند در هر روز ده بلوک بیست تنی را به بالای هرم برسانند ودر محل خود نصب کنند باز هم برای نصب 5/2 میلیون بلوک سنگی به 250000 روز یعنی 664 سال زمان نیاز داشتند که البته این زمان در مقایسه با 20 سالی که همه ی تاریخ نویسان برای ساختمان هرم قائلند به یک شوخی بامزه بیشتر شبیه است. چه کسانی سازندگان اصلی اهرام مصر بودند؟ بر طبق محاسبات کارشناسان نیروی لازم برای ساخت اهرام در آن زمان 50 میلیون نفر بوده است در حالی که جمعیت آن روز کره زمین 20 میلیون نفر بوده است. اما در آن زمان حداقل صدها هزار نفر باید بروی اهرام مصر کار می کردند تا اهرام ساخته شود ولی کشور مصر در آن زمان توانایی تامین غذای این تعداد کارگر را نداشته است. چه کسانی سازندگان اصلی اهرام مصر بودند؟ اما افرادی که به ساخت اهرام مصر توسط نیروهایی غیر از انسان یا با کمک آنها اعتقاد دارند، به دو نظریه معتقد هستند: 1-ساخت اهرام یا کمک به ساخت اهرام توسط خدایان باستان یا موجودات غیر ارگانیک نظیر جن ساخته شده اند که این نظریه نیز برای خود محتمل است زیرا در افسانه های یهودی نیز موجودات غیر ارگانیک به سلیمان نبی برای ساختن کاخش کمک کردند. چه کسانی سازندگان اصلی اهرام مصر بودند؟

/ 0 نظر / 90 بازدید