حقایقی کوتاه در مورد خورشید

خورشید جسمی جامد به نظر میرسد ولی اینطور نیست انقدر گرم است که اتم هایش در حالت گازی به سر میبرند -چرا خورشید انقدر گرم و داغه ؟ چون گرانش بیش از اندازه اش باعث شده اتمهایش یکدیگر را له کنند - انرژی های اتمی در جنب و جوش تبدیل میشوند ..حرارت یعنی همین . هر چه بیشتر به عمق خورشید بریم فشار و دما بیشتر میشه اتمها در قلب خورشید انقدر سریع بهم برخورد میکنند که ذوب میشن 
خورشید یک راکتور عظیم هم جوشی هسته ای است. که بار گرانشش استوار مونده - در مرکز خوشید همجوشی هیدروژن و هلیوم انرژی هسته ای را به شکل فوتونهایی ازاد میکنند و این ذرات به ارامی راهی به بیرون پیدا و تبدیل میشن همون نوری که ما به عنوان نور خورشید میشناسیم ..هلیوم نیز به خاکستر کوره اتمی خروشید تبدیل میشه
خورشید یک ستاره متوسطه -به اندازه ای گرم که هیدروژن را گداخته میکند اما برای هلیون مقدار دمایش فعلا برای این کار کافی نیست - هر چه جرم و جاذبه ی ستاره ای بیشتر باشه داغتره و اینطور هلیوم رو گداخته و عناصر سنگین تری همچون کربن و اکسیژن تولید میکنند 
ستاره هایی از این حد غول پیکر تر زندگی کوتاه تری دارند و به ابرنواختر تبدیل میشوند - در راه شیری هر 100 سال یه بار چنین ستاره هایی منفجر میشه انقدر این انفجار ها بزرگ و قوی هستند که اهن را به عناصر سنگین تبدیل و به فضا پرت میکنه ...اگر یک ابرنواختر در فاصله 30 سال نوری از ما منفجر بشه پرتوهای حاصل از ان به شکل باد تا اتمسفر سیاره ما شوت میشن حمله میکنند و سیاره ما رو از حیات خالی میکنن !! - خورشید 4500 میلیون سال پیش شروع به گداختن هیدروژن کرد در حال که راه شیری 10 میلیارد سال سنش هست بعد از تولد خورشید تا چند میلیون سال همه چیز عادی بود ذرات خاکستر بهم چسبیدند و اجرام سنگین تر تبدیل شدند ولی به محض اینکه این اجرام اونقدر بزرگ شدند که جاذبه کافی داشته باشند شروع به کشش هم کردند و مدارهایی متقاطع رو خلق کردند - بله این چهره تولد منظومه شمسی ماست زمین نیز 4.2 میلیارد سال یش اینطوری شکل گرفت 
ما فرزند ستارگان هستیم عناصر موجود در زمین و بدن ما در دندان و خون و استخوان و بدن ما همگی ابتدا در کوره ستارگان ساخته شدند
{ تصویر زیر مقیاس خورشید و زمین و یک انفجار سطحی خورشیدی است .. یادمون نره یک میلیون بار زمین میتونه در درون خورشید جا بگیره } 

نویسنده مدیر سایت 

 
/ 0 نظر / 20 بازدید