کشف یک منظومه خورشیدی جدید

منظومه‌ تازه کشف ‌شده ۲۵۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد. سه سیاره این منظومه در دوره‌‌های ۳۳۱، ۲۱۱ و ۶۰ روزه به‌دور ستاره مادر می‌چرخند که به دوره‌های چرخشی زمین، ناهید و عطارد شباهت دارد. این سه سیاره در سال‌های گذشته کشف شد‌ه‌‌اند. 4 سیاره دیگری که توسط کابررا و تیم او کشف شده‌اند در دوره‌های ۷، ۹، ۹۲ و ۱۲۵ روزه به دور ستاره خود در چرخش‌اند. دورترین سیارات این منظومه از ستاره میزبان فاصله‌ای ۱۵۰ میلیون کیلومتری دارند که به فاصله بین زمین و خورشید شباهت دارد.

تاکنون بیش از 771 سیاره کشف شده که حداقل میزبان یک ستاره هستند. با این حال فقط 170 تای آنها بیش از یک ستاره را میزبانی کرده اند. منظومه هایی که از تعداد بیشتری سیاره تشکیل شده اند استثنا محسوب می شوند. محققان تعداد آنها را زیاد تخمین می زنند؛ اما می گویند کشف آنها بسیار سخت میباشد. با اینکه یکی از سیارات این منظومه بسیار شبیه زمین است، با این حال نمی توان به آسانی گفت که آیا این سیاره واقعا زمین دوم محسوب می شود یا نه؟ البته نمی‌توان به راحتی پرواز کرد و دید که این زمین دوم چه شکلی است؛ چون برای این کار باید دست کم ۲۵۰۰ سال نوری را پیمود!

/ 0 نظر / 16 بازدید