تصویر جدید هابل از کهکشانی کوتوله

 
این کهکشان در مرحله ی تولید ستاره  های درخشان به سرمیبرد و با اینکه 10 برابر از کهکشان ما کوچکتر است با سرعت مساوی با کهکشان ما ستاره تولید میکند.  تصویر نشان میدهد که این  کهکشان توسط ستارگان ابی و ابی سفید جوان میدرخشد. 
این گونه کهکشان های کوچک و درخشان که حاوی مقدار زیادی از گازهای بنیادی به همراه مقدار انذکی از عناصر سنگینتر از هیدروژن و هلیوم که اکنون در خورشید ما هم قرار دارند برای منجمان بسیار جالب است. ترکیباتشان ان ها را بسیار شبیه به کهکشان های جوان کیهان اولیه میکند و این کهکشان های اولیه کیهان پایه و اساس کهکشان های بزرگ امروزی هستند اما چون بسیار دورند مطالعه شان کار بسیار سختی است بنابراین این کهکشان های کوچک موارد مناسبی برای درک و دانستن تکامل کهکشان ها میباشند.
شکل گیری ستارگان بزرگ و قوی در این کهکشان تاثیرات مخربی بر اینده ی ان دارد.  زمانی که ستارگان بزرگ در این کهکشان فرومیپاشند و انفجارهای ابرنواختری در ان ها روی میدهد گازی که منفجر شده میتواند به راحتی از کشش جاذبه ی کهکشان فرار کند. گریز گاز از کهکشان به معنی فروپاشی توانایی کهکشان برای تولید ستارگان اینده است چرا که گازهای خارج شده بنیان اصلی شکل گیری ستارگان است بنابراین درخشش کهکشان NGC1140 مدت زیادی دوام نمیاورد. 
                                                                              Translated By Aida  Safari 
                                                                                                    Space.com  
/ 0 نظر / 44 بازدید