سیاراتی که در آغاز جهان هشت میلیارد سال قبل از زمین شکل گرفته اند.

بر اساس یک تخمین 12.8 میلیارد سال سن دارد و بنابر این سیارات آن نیز باید در ابتدای جهان هستی در کمتر از یک میلیارد سال بعد از بیگ بنگ شکل گرفته باشند.
بر اساس محاسبات تیم یک سیاره بیگانه تقریبا از جرم مشتری بیشتر است و دوره چرخشش را تفریبا در هفت روز تکمیل می کندسیاره فراخورشیدی دیگر جرمی نزدیک به سه برابر جرم مشتری را دارد و دارای یک مدار چرخش نه و نیم ماهه است
اغلب سیارات فقط زمان اندکی بعد از شکل گیری ستاره ها شکل می گیرند.سیارات نسل دوم نیز بعد از مرگ ستاره شکل می گیرند که هنوز قابل بحث است
کشف شامل این است که ممکن است شکل گیری سیارات در جهان اولیه علیرغم اینکه ستاره ها فاقد عناصر سنگین مانند هیدروژن و هیلیوم باشند برخلاف نظریه ای است که بطور گسترده پذیرفته شده است.
این مدل بنام مدل رشد پیوسته می گوید که برای تشکیل سیارات عناصر سنگین مورد نیاز است در مورد HIP 11952 میزان آهن تنها به اندازه یک درصد خورشید ماست
نظریه فوق تا کنون توسط مشاهدات حمایت شده است بیشتر سیاراتی که به دور ستاره ها کشف شده اند و نسبتا جوان هستند مقدار متوسط یا بالای فلزات را دارند اما ستیاوان می گوید دانشمندان فکر می کنند که این مدل درست است زیرا سیارات شکار شده با استفاده از داده های ماموریت کپلر ستاره های جوان مانند خورشید را هدف قرار دادند برای برسی این موضوع لازم است که یک برسی سیاره در اطراف ستاره های کم فلز صورت بگیرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید