انسلادوس "قمر زحل " دارای اقیانوسهای اب زیر سطحی میباشد

این قمر در سال 1789 کشف شد . به دلیل فواران های اب و یخ و بخارات سرد از دید فضاپیمای کاسینی از سال 2005  شدیدا مورد توجه قرار گرفت . پوسته ترک خورده و وجود این ابفشان ها گواه از اقیانوسهای زیر سطحی این قمر است .که شاید از نوعی حیات پشتیبانی کند .

فعالیتهای هیدروترمال طی این مشاهدات شبیه همچین وضعی در بسترهای اقیانوسهای زمینی نیز میباشد . دانشمندان تحقیقات کامل خود را در مجله نیچر ارائه دادند .

مدلهای کامپیوتری نشان میدهد که دمای ابهای زیرین این قمر میتواند تا 90 درجه برسد و عمق اقیانوسهایش تا 40 کیلومتر باشد و ph=8 محیطی قلیایی و همچنین درصد شوری زیر 4 درصد داشته باشد که از این منظر شبیه وضعیت کنونی ابهای اقیانوسهای زمینی است .

داده های محققان نشان میدهد انسلادوس دارای یک هسته مرکزی داغ است این مساله برای انها غیر منتظره بود چرا که دانشمندان انتظار داشتند با محیط و دنیای سرد و بی جان رو به رو باشند . این مساله ما را در درک بیشتر سیارات فرازمینی و فراخورشیدی کمک به سزایی میکند . منبع گرمایی هسته این قمر احتمالا بر اثر کشش گرانشی سیاره زحل است به اصطلاح " کرانش جزر و مدی " نیز گفته میشود  و عامل دیگر میتواند تاثیرات مواد رادیواکتیویته باشد .

منافذ هیدروترمال در بستر اقیانوسهای اولیه زمین محلی مناسب برای اولین موجودات روی زمین بود و شرایط جیاگرافی زمین باعث تکامل گونه های ابتدایی که در بستر اقیانوس بودند شد .

مطلب دیگری در این باره و مشابه بخوانید : 

http://hoshefarazamini.persianblog.ir/post/1078/


http://hoshefarazamini.persianblog.ir/post/423/

{لطفا با نام نویسنده و سایت هوش فرازمینی به اشتراک بگذارید}

/ 2 نظر / 31 بازدید
دخترک

این آب هایی ک همش تو این سیاره ها و قمرها پیدا میکنن مثل آب زمینی ماست؟یا املاحش فرق داره..

دخترک

تقریبا میدونم ph چیه.توی شیمی سال اول دبیرستان خوندیم.