پرواز به سوی پلوتو : چگونه کاوشگرهای ناسا لحظه ی برخورد حماسی را ثبت خواهند کرد


در زحل فضاپیمای کاسینی در نظر دارد عکس هایی از پلوتو تهیه کند که البته از منظر دید کوچک آن پلوتو نقطه ای کوچک به نظر میرسد. 
و در همان زمان نیوهورایزن به نزدیکترین فاصله خود از پلوتو خواهد رسید. 
برخلاف میدان دید کوچک کاوشگر ناسا محاسبات و اندازه گیری هایی را انجام داده که ماموریت کاوشگر را تکمیل خواهد کرد. 
ایرل میز مدیر پروژه کاسینی در ناسا : " تیم کاسینی از تهیه عکس هایی گاه به گاه از پلوتو در حمایت و کمک به نیوهورایزن برای جهت یابی در سال های مختلف خوشحال است." 
دو رصدخانه نزدیک به زمین ( رصدخانه های مداری) دوردست ها را رصد خواهند کرد. در روز 23 جولای تلسکوپ فضایی اسپیترز 7 روز رصد کامل را آغاز خواهد کرد. 
عکس های مادون قرمز آن قرار است اطلاعات مربوط به سطح یخی در حال تغییر پلوتو را جمع آوری کند. 
پس از آن در ماه اکتبر فضاپیمای شکارچی سیارات -کپلر که در حال حاضر در مدار زمین گردش میکند 3 ماه از کار معمول خود-یافتن سیارات فراخورشیدی-را به طرز بی سابقه کنار گذاشته و میزان نوری که از پلوتو و شارون ( بزرگترین قمر پلوتو) بازتاب میشود را بررسی خواهند کرد. بدین معنی که اطلاعات بیشتری در مورد اتمسفر و سطح پلوتو که با عبور سیاره از مدار عجیب خود مدام در حال تغییر هستند به دست خواهد آمد. 
همچنین هفته ی قبل رصدخانه ی سوفیا ( رصدخانه استراتوسفری برای نجوم فروسرخ ) 
هم به عملیات اضافه شده. تلسکوپ فروسرخی که در یک هواپیمای 747 در اتمسفر زمین پرواز میکند. در روز 28 ژوئن این هواپیما از مسیری عبود کرد که از دید تلسکوپ ( از منظر زمین ) ستاره ای از پشت پلوتو نمایان شده بود. 
و سایه های حاصل از پلوتو برای به دست آوردن اطلاعات مربوط به اینکه اتمسفر پلوتو چقدر چگال هست و چگونه تشکیل یافته بررسی شد.
همچنین تلسکوپ فضایی هابل به مشاهدات سیاره ی کوتوله ادامه خواهد داد. قبلا این تلسکوپ موفق به کشف 4 قمر پلوتو شده بود ( نیکس،هیدرا،کربروس و استیکس) قبل و بعد از راه اندازی پروژه ی نیوهورایزنز در سال 2006 
Translated By Aida Safari 
Space.com

/ 0 نظر / 47 بازدید