اهرام مصر و رازهایش ((قسمت چهارم ))

نکته قابل تامل در این باره که روی دیوار این عکس وجود داره اینه که بنظر میرسه که حباب به چیزی وصل شده باشه 
ظاهرا یک منبع نیرو
این تکنولوژی احتمالا در بعضی از معابد بوده است 
سوال دیگر اینه که مردم باستان بدون اتش و نور درست حسابی چجوری دیوار های این معابد به این مرتفعی رو نقاشی های فوق العاده میکردند ؟
جواب ساده فعلا اینه که انها از سیستم نوررسانی و الکتریسیته استفاده میکردند
ایا اجداد ما هزاران سال پیش از بشر مدرن با تکنولوژی برق اشنایی داشته ؟
ایا چنین مساله ای همونطور که نظریه پردازان معتقدند از طریق علم فرازمینی به بشر رسیده ؟
اگر انها از الکتریسیته استفاده میکردند که شواهدی هم ازش داریم این اطلاعات رو از کجا بدست اورده بودند /؟
مردم 4000 سال پیش ...

ما داستان ها و افسانه های زیادی مواجه هستیم ..که خدایان فرازمینی خیلی از تکنولوژی ها و انرژی ها حال به شکل انرژی یا نور به انسان هدیه کردند

برای مثال : وقتی خدا در عهد عتیق میگوید اجازه بده در انجا اتش روشن شود ..
یا وقتی تیتان ((فرزند پایتوس )) اتش را به انسان هدیه میکنه!!


احتمالا منظور از بوته اتش ابدی و یا بوته شعله ور در معبد اپولو همگی نوعی انرژی و تکنولوژی بوده اند ..

سوال این نیست که اینا چجوری استفاده میکردند از این انرژی ها و تکنولوژی ها ..سوال اینه کی بهشون چنین چیزی یاد داده ؟

اونم به انسانهایی که در ذهن ما شاید با برگ خودشونو میپوشوندن اما این چنین نیست

ایا واقعا مدارکی در خرابه های تمدنهای باستانی دال بر اینکه انسان به تکنولوژی های پیشرفته و پیچیده ای که با نیروی برق کار میکردند دسترسی داشته وجود دارد ؟
اگر جواب مثبت باشد نیروگاه های شگفت انگیزی که این نیرو را تولید میکردند کجا هستند 

ادامه دارد

/ 1 نظر / 264 بازدید

عالی