خطوط نزکا و فرازمینی های باستانی (قسمت هفتم)

جامعه دانشمندان هنوز هیچ ارتباطی بین کروپ سیرکل ها و فرازمینی ها رو اقبات و تایید نکردند !

بسیاری از این کروپ سیرکل ها به سادکی قابل توضیح نیستند ..بسیاری از انها به سرعت و دقیق  و به شکلی معجزه وارد ظرف چند ساعت  بهمراه نور عجیبی در اسمان پدیدار شدند !! ایا این مساله با مورد نزکا ارتباطی و شباهتی دارد ؟

ما در گذشته با حکاکی بر روی سنگها ارتباط برقرار میکردیم  ولی انه امروز در مزارع رخ میده در سرتاسر دنیا به خصوص در انگلیس که تعداد زیادی گزارش شده است دایره های خرمن هستند که وضعیت رو پیجیده کردند

اریک فون داانیکن اعتقاد دارد:کسانی میخواهند با ما ارتباط بگیرند اما ما در ک کافی برای دریافت پیام انها را نداریم

سال 2011 خاورمیانه ...تصاویر هوایی ماهوار ه ای شمار زیادی از دوایر سنگی را اشکار کرد که در سوریه عربستان و اردن بر زمین نقش بسته بود ..این سنگ های مدور اولین بار در سال 1927 کشف شد و متعلق به 2000 سال پیش است

دوایری که قطری بین 80-200 فوت دارد... به نظر تئوریسین ها یک هوش پشت این جاجرا ها هستن ین مسائل یک الگوی جهانیست که در جاهای دیگه نیز مثل امریکای شمالی مرکزی و ... دیده شده

برای ایجاد این دوایر  و نقش ها پیامی در انه نهفته بوده ...پرو کجا خاورمیانه کجا پس چگونه در دوی این مردمان بدون تماسی با هم اشاره به چیز های یکسانی دارند و اصرار میورزند و سعی در تلاش انتقال ان بودند ؟

هدف این نقوش در نزکا و دیگر نقاط دنیا چیست ؟

ایا خطوطی راهنما بودند ؟یا شاید حاوی پیامهایی برای بشریت!

یاد سخن ارزشمند کارل ساگان میوفتیم که در سال 1972 این ستاره شناس معروف گفت اگر موجودات فرازمینی بخواهند ارتباطی با ما بگیرند راه ان فقط از راه ریاضی خواهد بود

ایا ممکنه فرازمینی های باستانی از همین روش های خلق  نقوش هندسی سعی در یک تماس ابتدایی با ما بوده باشند ؟

ایا این پیام ها ادامه داشته و دارد /

 

پایــــــــــــــــــــــان 

/ 1 نظر / 58 بازدید
armin

جالب اینجاس دیگه صداشو در نیاوردن