فرازمینی های باستانی یا مسافران زمان ؟(قسمت پنجم-اخر)

که یکی از کلید های اصلی هسته اتم هستند و باید شتاب اونها رو به سرعت بسیار بالا در یک جریان مدور رساند و دوذره از انها در جهت مخالف در حرکتند به هم برخورد داده میشود وقتی شما این برخورد را انجام میدید مقدار زیادی از ذرات را از دست میدید پروتونها تیکه تیکه میشه و به این شکل میتونیم ذرات بنیادی ازاد شده را که تشکیل دهنده همه مواد هستند بررسی کنیم

در 13 دسامبر 2011 دانشمندانی که مشغول کار با این ماشین عظیم هادرونی بودند اعلام کردند به شواهدی احتمالی در باره وجود بوزون هیگز یا همون ذره الهیی دست پیدا کردند !!یک حلقه ای بین چهار نیروی طبیعی وجود دارد و ما به وجود ان معتقدیم که شاید این نیرو ها رو بهم متصل نگه داشته است همون ذره هیگز است ..هیگز به ذرات جرم میبخشه و کمک میکنه تا نیروها محصور بشن پس کشف این ذره الهیی راهیست برای درک امکان اتحاد نیروهای طبیعت

برخی از دانشمندان معتقدند که کشف این ذرات که ذره الهی نامیده میشه ممکنه به مطمئن شدن از وجود وحدانیت هیگز منجر بشه

ذره ای که اعتقاد بر این است که میتونه به بعد دیکری وارد شود و در زمان جلو عقب رود به عبارتی دیگر سفر در زمان را ممکن میکند ..

ما در یک دنیای سه بعدی زندگی میکنیم ..زمان بعد چهارم حساب میاید اما یک تئوری در فیزیک به نام تئوری ریسمان بیان میکنه که ابعاد بسیاری هم وجود دارند که به 11 تا میرسند اما این ابعاد برای ما قابل دسترسی نیستند چون ما اونها رو نمیبینیم این ابعاد خیلی کوچکند ذره ای هستند کوچکتر از ذرات درون اتم

و اگر شما بتونید به شکلی وارد این ابعاد دیکر بشید میتونند شما رو به جای دیگری ببرند ..ایا ممکنه ابعاد دیکری که ما هنوز قادر به درک انها نیستیم وجود داشته باشند؟

در اینصورت ایا ممکنه موجودات پیشرفته از کهکشان ها و فواصل دور از ذرات الهی استفاده کرده باشند تا به اینجا بیایند ؟

اگر شما یک عکس از شتاب دهنده هادرون را درست روی گاهشمار ازتک ها منطبق کنید یک تشابه دقیقی میتونید ببینید گاهشمار ازتک ها به عنوان معبری به کیهان شناخته میشه ...شتاب دهنده هادرونی نیز یه همچین چیزی است

چون ما میخواهیم با این ماشین به اسرار جهان دست پیدا کنیم ..

ایا بشر باستان با مسافران زمان برخورد داشته ؟ ایا بشر امروز در حال کشف همان توانایی است ؟

 

پایان ...همگی مطالب برگرفته از مستند ما و فرازمینی ها فصل چهارم اپیزود 9 بود به قلم خودم یعنی ارش بوالحسنی 

/ 0 نظر / 16 بازدید