قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاد ؟

هابل ستاره شناس امریکایی دید که قطعات کوچک درخشنده ی اسمانی توده های گازی نبودند در حقیقت کهکشانهای دیگری بودند ..تا ان زمان همه فکر میکردن دنیای ما همین کهکشان راه شیری است و غیر از ان کهکشان دیگری موجود نیست

جهان پر است از صدها میلیارد کهکشان

با این کشف حتی هابل نتایج بیشتری را نیز اشکار کرد و اینکه :

{جهان در حال انبساط است }

تک تک کهکشان ها در حال دور شدن از هم با سرعت زیادی هستند ..حال این تصویر را به عقب برگردانید  و تمامی معادلات ریاضی را به منتهای کوچکترین و منتهای فشردگی اغاز جهانمان ببرید  ..دانشمندان برای این مقطع نامی نهادند : " یگانگی "

قبل از بیگ بنگ هیچ مکان و هیچ زمانی وجود نداشته است پیش از این اغاز دقیقا هیچ چیز نبوده است ..زمان را از این یگانگی جلوتر ببرید  ..شلیک شروع همون بیگ بنگ است

انفجاری عظیم از انرژی  و ماده با پدید اوردن همه انچه که امروز در اسمان میبینیم ..فضا و زمان را نیز ایجاد کرد

در همان حال که تشعشعات  و مواد به جهات مختلف پرتاب میشدند ..ظاهرا جهان شروع به سرد شدن کرد  جاذبه باعث شد جذب مواد یکدیگر میسر شود و ستاره ها متولد شدند و بعد از ان منفجر شدند .

سپس صفحاتی چرخان غبار و سنگ به دور ستاره های تازه متولد یافته گرد امدند ..ظاهرا چند میلیارد سال بعد از بیگ بنگ بود که سیاره ای همچون زمین شکل گرفت

همه چیز در اطراف ما از همان بیگ بنگ امده ..جهان اغاز شده بسیا بسیار داغ و فشرده و این تشعشع داغ سرد شده و از جریان ماده تشعشعات و از جریان ان ماده تشعشعات و هر چیززی که اطراف ما رو تشکیل داده به وجود امده

در سال 1964 ویلسن و پنیزاس دو ستاره شناس در امریکا دریافتند صداهایی که از طریق تلسوپشان میگیرند از اسمان میاید و در یافتند دلیلش باید بازتاب ضعیف یک اتفاق عظیم کیهانی بوده باشد  انها درجه حرارت این صدای زمینه را اندازه گرفتند یعنی صدای باقیمانده از افرینش جهان

پس از 40 سال حدسیات و محاسبات توسط برجسته ترین دانشمندان دنیا ..دلیل اون صدای هیس که صبتش کرده بودند باید باقیمانده حرارت به جا مانده از بیگ بنگ بوده باشد و به این صورت تصویری از اغاز زمان و فضا شروع به شکل گیری کرد ... این کار این دو ستاره شناس { یعنی کشف اتفاقی تشعشع زمینه ای امواج مایکرویو جهانی } جایزه نوبل فیزیک را برای این دو مهندس رادیویی به ارمغان اورد .. و به بقیه دانشمندان فرض اولیه بیگ بنگ را داد یعنی حدود 13 تا 14 میلیارد سال پیش

درک ما از جهان دیگر مثل قبلش نبود ...سال 2001 با پرتاب کاوشگر مایکرویوی " ویلکینسن" یا همان دبلیو مپ دانشمندان تلاشی را برای نگاهی هر چه دورتر به گذشته تا اغاز پیدایش جهانمان به انجام رساندند

ما رو به زمانی میبرد که تنها جهان 300 هزار سال عمر داشت این همون لحظه ایست که جهان به اندازه ای سرد شد تا الکترون ها و پروتونها تونستند باهم ترکیب شوند و هیدروژن تولید بشه

هیدروژن امواج مایکرویو را زا خودش عبور داد پس نور میتونه با ازادی از ان زمان تا به امروز سفر کند

دوسال بعد یعنی سال 2003 اولین نتایج این کاوشگر اعلام شد

تصویری کوچک از دنیا که تنها 380 هزار سال پس از تولدش بود ارائه داد ..ما این عکس رو برمیداریم و بر میگردیم در لحظات اولیه کیهان و  مطالعش میکنیم و دقیقا بفهمیم چه اتفاقاتی در لحظه بیگ بنگ رخ داد

توی اون 380 هزار سال اولیه پس از بیگ بنگ چه اتفاقاتی افتاد؟ دانشمندان میگویند این لحظه و زمان گمشده بین بیگ بنگ تا 380 هزار سال بعدش کلید ماجراست تا بفهمیم چه اتفاقاتی قبل و بعد بیک بنگ افتاد

وقتی به نقشه دبلیو مپ نگاه میکنیم اختلافات جزئی حرارت در نقاط مختلف قابل دیدن است اختلافاتی که در یک نقطه به ده هزار و در نقطه دیگری ممکنه به صد هزار درجه برسد یعنی شاید این دنیایی که داریم همگن و متجانس باشد

اما اگر فضا زمان با انرژی عظیمی شروع شده ایا نباید جهان از هر جهتی کاملا بهم ریخته و نامنظم باشد ؟ چه چیزی هماهنگی و نظم رو داده ؟ هر جهتی رو میبینیم تراکم یکسان است که اندازش به 100 هزار میرسد این یعنی بیگ بنگ به طرز حیرت اوری هماهنگ عمل کرده ..درکش سخته

چون طبیعت انفجار اینگونه نیست

تورم کیهان یک تریلیون تریلیون تریلیون ثانیه س از ان رخ داد ..یک میدان فشار تمامی فضای متراکمی را که در لحظه اولیه خلق شده فراگرفته که هنوز بی نهایت کوچک بوده و سپس ان را به خارج انداخته . یک ثانیه پس از ان جهان اندازه خود را صد هزار بار تکرار کرد .. با ایده تورم بیگ بنگ یک حرکت سه جهته بهم پیوسته محسوب میشه

حرکت اول = یک یگانگی از هیچ مکان و هیچ زمانی به ظهور رسیده که تنها حاوی یک نقطه از تمامی انرژی که همان انرژی هستی ماست بوده است

حرکت دوم= تورم بلافاصله بوجود امد ..یک انبساط دائمی غیر قابل تصور به ارامی این انرژی را منتشر کرده است  و نظم را بر جهان حاکم نموده و در این حال به ملقمه ای  از پلاسمایی یکنواخت و منتشر شونده تبدیل شده

حرکت سوم= جهان سرد شده ...مواد بلافاصله شروع به برخورد با هم کردند و ستاره ها و کهکشان ها و سیارات تشکیل شدند

تا امروز این بهترین توضیح برای شروع هستی بوده و هست

در جهان یک فشار دافعه مانندی وجود داره که به تورم کیهانی کمک میکنه مثل وقتی بادکنک رو باد میکنید برخی میگویند جهان اغازی نداشته و مدام انقباض و انبساط پیدا میکند و ممکنه جهانهایی پیش از این وجود داشته

در سال 2001 دو تن از برجسته ترین کیهان شناسان مقاله ای منتشر و مدعی شدند که راز اغاز زمان را فهمیدند

اعتقاد دارند انفجارهای متعددی تا ابدیت موجود هست جهان ما ممکن است تنها جهان این هستی بوده نباشه و تنها یکی از هزاران یا بی نهایت جهان دیگر باشد

ایده ای که میگوید " جهان مجموعه دوره هایی بی پایان است

وقتی شما به اسمان مینگرید و یک ستاره رو میبینید در  واقع دارید به گذشته مینگرید ...نور کهکشان های دور دست میلیون ها و میلیاردها سال طول میکشه تا به ما برسد

باز تاب نور کیهانی در اغاز 13.7 میلیارد سال طول کشیده به ما رسیده

شاید راهی وجود داشته باشه ببینیم قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده است ؟

نظریه ریسمان در این 35 سال اخیر تلاش زیادی کرده که همه چیز از ریسمان های فضایی ساخته شده . میخواد بگه بیش از سه بعد وجود دارد که برای ما قابل دیدن نیستند

10 بعد فضایی به اظافه یک بعد زمانی وجود دارند

فضا و زمان یک جوهر انعطاف پذیرند مثل غشا که میتونه منبسط و منقبض بشه ..ممکنه جهان سه بعدی در یک دنیای غشایی واقع شده که با فاصله اندکی از جهان غشایی دیگری جدا شده

ممکنه بیگ بنگ یک شروع نبوده و یک برخورد بوده باشد ..شاید ..

ایا بیگ بنگ یک تصادم بوده ؟ ایا فضای ما 11 بعد دارد ؟

ایا جهان های دیگری در کنار جهان ما هستند ؟

نظریه انیشتین دید ما رو نسبت به فضا باز کرد نظریات نسبیتش باعث شد بفهمیم سه بعد مکانی و یک بعد زمانی داریم یعنی 4 بعد فضا زمان اما الان فیزیک تئوریک جریان تازه ای در راه است موسوم به نظریه ریسمان ها که دو سه دهه داره بهش پرداخته میشه و از این نظریه هم تئوری دیگری مشتق میشود موسوم به تئوری " ام "

در تئوری ام نه تنها چهار بعد بلکه 11 بعد وجود دارد

ده بعد فضایی و یک بعد زمانی ...نظریه "ام "   یک نظریه یکپارچه از میان تمامی نیروها و اجزای بنیادین هست که ما در طبیعت میبینیم ..دلیل اینکه ما هفت بعد دیگر را نمیبینیم اینه خیلی کوچیک هستند و برای دیدنشون شما نیاز به میکروسکوپی قدرتمند دارید ... طرفداران این تئوری میگویند دو دنیای سه بعدی که یکی ازان ماییم با یک غشا از هم دورند و در حال انبساطند ...غشایی که بعد چهارم فضا خوانده میشود

میگویند غشاها هرچی به هم نزدیک تر میشوند نیرو ها قوی تر میشوند وقتی هم بهم برخورد میکنند انرژی جنبشی غشاها به اشعه داغی تبدیل میشه که هر دو جهان سه بعدی رو پر میکند و بنظر یک بیگ بنگ میاید

وقتی غشاها دو باره از هم دور میشوند باز از مواد و تشعشعاتی پر میشوند که در برخورد اینها با هم شکل گرفته و همین باعث میشه که غشاها دوباره منبسط و سرد بشوند و دور تازه ای از انبساط سرد شدن ...خلق اتمها ستاره ها کهکشان ها رو از سر بگیرند ..به این مساله یگانگی کیهانی میگوییم

این تئوری میگه همواره زمانی قبل از اغاز زمان دنیای ما بوده و هست و خواهد بود ..البته این ایده هنوز نزد جامعه دانشمندی طرفدار بیگ بنگ تایید نشده است

ما میدونیم انرژی تاریک موجود در کیهان باعث تورم کیهانی است چنان این عمل ادامه پیدا میکند که فضای سرد و خالی در جهان باقی نمیماند که الببته در دستور زبان تئوری ام این همان غشای مسطح است ...انرژی تاریک جهان های سه بعدی رو منبسط میکند و اونها رو به حدی کاملا مسطح خالی و موازی میرسونه طرفداران این تئوری میگویند این بیگ بنگ ها تا ابد ادامه دارد و باعث حضور مجدد دنیاها میشود .. یعنی دو غشا بهم میرسند و انرژی را به یکدیگر تزریق میکنند سپس انرژی سیاه به مدت یک تریلیون سال یا بیشتر انها را از هم دور میکند غشاها مسطح میشوند و باز بهم نزدیک میگردند و این روند بی پایان ادامه خواهد داشت

ایا این تئروی میتونه تئروی بیگ بنگ رو کامل کند / هر چقدر هم این مدل ها متفاوت باشند اما همان تنوع را در تشعشع زمینه ای تولید میکنند ...تصویر دبلیو مپ این دو ایده را منعکس میکند اما کدام یک از این دو ایده درست است؟

پیش از اغاز زمان چه بود ؟ ایا بیگ بنگ به طور ناگهانی و بدون توضیح رخ داد؟ همینجوری ؟از جاییکه زمان و مکانی نبود؟ یا میتونیم پدید امده باشیم از انقباض جهانی دیگر که قبل از ما بوده یا ...ما یک تریلیون تریلیون عرض یک اتم به دور از جهان موازی دیگر زندگی میکنیم ؟

و در هر تریلیون سال این جهان های موازی به یکدیگر برخورد میکنند ؟

ماهواره پلانک جانشین دبلیو مپ شد ..اسمان را دو برابر ان و در حدود 10 برابر حساستر رصد میکند شاید بتونه امواج کششی رو پیدا کنه میتونه کمک کنه لحظات ابتدایی بیگ بنگ چی شده ؟ شایدم لحظه ای پیش از اونو بتونه توضیح بده

یافتن این امواج گرانشی اخرین گام در راه اثبات انست ..انبساط عظیمی از یک انرژی پس زننده در کار بوده از زمانی بی اغاز و از مکانی لامکان

در غیر این صورت ثابت کننده تئوری متناوب برخورد جهان های موازی خواهد بود

اما هر کدوم پیروز بشوند اصل کاری برنده حقیقی درک علمی خود ما خواهد بود

پایان

ارش

/ 5 نظر / 358 بازدید
mohamad

ممنون از اطلاعات ارزشمندی که بهمون میدید اگه امکانش هست قالب وبلاگتون رو عوض کنید تا بهتر بشه مطالب رو خوند،سفید با قلم سیاه،قالب فعلی کمی اذیت میکنه[لبخند] سپاس[گل]

سینا

ممنون بابت مطالب ارزشمندتون خیلی دوس دارم باشما درتماس باشم شما خیلی از سوالاتی که تو ذهنم هست رو میتونید جواب بدید

سینا

خواهش میکنم ادامه بدید

آذر

بسیار عالی بود ممنوووووون شاد و پایدار باشید

DRAGO

درود دوستان اینم نظریه من منتها این نظریه توسط شخط دانشمند دیگری قبلا گفته شده اما من با تئوری ها و مطالعات خودم به این نتیجه رسیدم :تصورش را بکنید بیگ بنگ در فضایی کاملا سیاه رخ داده است در یک سیا چاله عزیم که جهانه ما در ان شکل گرفته است و در واقع جهان قبلی به سیاه چاله ای عزیم تبدیل شده که ما درون ان هستیم و چون میدانیم اصولا سیاه چاله ها چگونه شکل میگیرند متوجه میشویم ساختار جهان تبدیل شده به سیاه چاله هم مثل ساختار جهان ما بوده است و در واقع جهان خارج از این سیاه چاله عزیم که انتهایی ندارد میتوان گفت جهان بیرون از این سیاه چاله با انفجاری بی نهایت بزرگ پایان یافته است که در نهایت بر سر هر جهانی این بلا دیر یا زود می اید اما خوب نتیجه میگیریم یه زمانی اونجاهم یه بیگ بنگ رخ داده و ما جهانه ما هم اگر ی روزی انفجاری با چنان ابعادی داشته باشه احتملا این چرخه تکرار میشه و انگار که ملیاردها ملیارد ساله داره تکرار میشه اما بعد همه این ها بیاین ابعادو دور کنیم اونقدر دور که به اولش برسیم اولین چرخه جهان اولین پیدایش اول همه چی اول همه اغاز ها جایی که مخ ادم میگوزه و تصورش رو هم نمیکنید اونجاست که یکی دستش تو کار