ده عدد از سیارات فراخورشیدی زمین مانند

2) سیاره GLIESE 581 D
مطالعات نشان میدهد ممکنه این سیاره دارای اتمسفر ضخیمی باشد و جو ضخیمی از دی اکسید کربن را دارا باشد ..حدود 7 برابر جرم زمین است ..و 20 سال نوری از ما فاصله دارد و به دور یک ستاره کوتوله میچرخد 

3) سیاره GLIESE 163 C
این سیاره نیز هفت برابر جرم زمین سنگین تر است که میتواند یک غول گازی یا یک سیاره سنگی غول پیکر باشد و در اطراف یک ستاره کم نور که از ما 50 سال نوری فاصله دارد میچرخد ... مدار این سیاره 26 روزه میباشد و ستاره میزبان این سیاره در صورت فلکی DORADO میباشد 

4) سیاره TAU CETI E
این سیاره فراخورشیدی در دسامبر 2012 کشف شد 11.9 سال نوری از زمین فاصله دارد و یک ابر زمین محسوب میشود چرا که 4.3 برابر زمین جرم دارد و با توجه به ویژگی هایش میتواند یک سیاره ملایم و گرم و مناسب برای یک زندگی باشد و یا یک سیاره سوزان جهنمی مثل ناهید خودمان 

5) سیاره HD85512 B
این سیاره سال 2011 کشف شد 3.6 برابر زمین میباشد و 35 سال نوری از ما فاصله دارد و در صورت فلکی بادبان قرار دارد و محققان میگویند ممکنه که اب مایع روی این سیاره موجود باشد 

6) سیاره HD 40307 G
این سیاره یک ابر زمین نامیده میشود و در منطقه قابل سکونت به دور ستاره خویش میچرخد 42 سال نوری زا زمین فاصله دارد و در صورت فلکی PICTOR واقع است و از ستاره میزبان خود 90 میلیون کیلومتر دور تر است ( زمین از خورشید خودمون 150 میلیون کیلومتر دورتر است )

7) سیاره KEPLER 22B
سیاره ای است که به دور ستاره ای میچرخد که دمایش شبیه دمای خورشید خودمان است ...اگر فرض کنیم اثر گلخانه ای در این سیاره باشد میتونه شرایطی شبیه زمین داشته باشه و دماش به 22 درجه برسد ...این سیاره نیز 600 سال نوری از ما فاصله دارد و در صورت فلکی ماکیان قرار دارد 

8)سیاره GLIESE 667Cc
این نیز یک ابر زمین محسوب میشه و 22 سال نوری از ما فاصله دارد در صورت فلکی کژدم قرار دارد و حدود 4.2 برابر زمین است و در مداری برابر 28 روزه دور ستاره میزبانش میچرخد و ستاره میزبان این سیاره یک سوم خورشید خودمون هست 

9) سیاره GLIESE 581G
در سال 2010 کشف شد و 20 سال نوری از ما فاصله دارد و دو تا سه برابر زمین نیز میباشد و هر 30 روز یکبار به دور ستاره خویش میچرخد( یعنی یک سالش سی روز طول میکشه ) و در صورت فلکی لیبرا قرار دارد دانشمندان پورتوریکو میگویند نامزد خوبی میتواند برای حیات باشد ..

10)سیاره KEPLER 186 F 
سرو صدای زیادی به پا کرد و شاید جدی ترین و شبیه ترین سیاره فراخورشیدی به ما باشه و امکان حیات در این سیاره بیش از بقیه باشه
این سیاره 490 سال نوری از ما فاصله دارد و در منطقه قابل سکونت به دور ستاره اش میچرخد و امکان اب مایع در سطح ان موجود است و فقط 10% از سیاره ما بزرگتر است و به طور قطع و یقین سنگی میباشد ...
منبع : 
www.space.com/18790-habitable-exoplanets-catalog-photos.html?cmpid=514630_20140818_27892066#

ارش
/ 0 نظر / 34 بازدید