متان موجود در شهاب سنگ های مریخ احتمال حیات را نشان میدهد.

این کشف مدرکی بر این نیست که حیات در مریخ وجود دارد یا وجود داشته.
محققان اخطار میدهند که متان عنصری است که میتواند به طور بالقوه فعالیت های میکروبی را در سیاره سرخ تقویت کند. 
متان ساده ترین عنصر الی است این گاز بی رنگ بی بو و قابل اشتعال برای اولین بار توسط فضاپیمای مارس اکسپرس آژانس فضایی اروپا در اتمسفر مریخ در سال 2003 کشف شد و کاوشگر کنجکاوی مریخ قطعه ای زودگذر از متان را در محل فرود خود در سال گذشته کشف کرد. 
بسیاری از عناصر متان موجود در اتمسفر زمین توسط حیات ایجاد شده مانند هضم غذای چهارپایان اما راه هایی برای تولید متان بدون عناصر حیاتی وجود دارد مانند فعالیت های آتش فشانی. 
برای روشن کردن ماهیت متان موجود در مریخ نیگل بلیمی ( زمین شیمی دان دانشگاه بروک اونتاریو) و تیم او سنگ هایی را آنالیز کردند که نتیجه ی برخورد های آسمانی است مانند برخوردهایی که در زمین به عنوان شهاب سنگ شناخته میشوند. 
در حدود 100 کیلوگرم از شهاب سنگ های مریخی بر روی زمین کشف شده اند. 
دانشمندان بر روی 6 شهاب سنگ تمرکز کرده اند که همانند سنگ های آتش فشانی در مریخ هستند و از هر شهاب سنگ نمونه ای به اندازه ی یک چهارم گرم جمع آوری کرده اند. هما ی این نمونه ها از داخل شهاب سنگ ها برداشته شده تا از آلودگی زمینی جلوگیری شود. 
محققان پی برده اند که همه ی این 6 نمونه گاز متان را در هنگام برخورد از دست داده اند احتمالا از داخل بخش کوچکی در درونشان. 
واکنش های شیمیایی بین سنگ های آتش فشانی در مریخ و محیط مریخ میتواند گاز متان آزاد کند اگرچه هوای باریک و خشک مریخ سطح آن را برای حیات سخت کرده است محققان فکر میکنند که سیاره سرخ احتمالا در زیر پوسته ی خود قابل سکونت است و اگر متان در زیر سطح مریخ وجود داشته باشد میکروب ها میتوانند در آن جا ادامه ی حیات دهند درست مانند باکتری هایی که در محیط های سرسخت زمین زندگی میکنند. 
بلیمی میگوید : " ما هنوز حیاتی کشف نکرده ایم اما متان را که میتواند به طور بالقوه حیات میکروبی را در زیر سطح آن تقویت کند کشف کرده ایم ." 
بلیمی امیدوار است بتواند شهاب سنگ های مریخی را بررسی کند. او و تیمش بیشتر یافته های خود را پرجزئیات کرده اند که به طور آنلاین در روز 16 جولای در مجله ی نیچر کامیونیکیشنز منتشر شد. 
مترجم : آیدا صفری 
Space.com
/ 0 نظر / 101 بازدید