نگاهی به خدایان فرازمینی های باستانی

اونها نسبتا موجوداتی قدرتمند جادویی و ممتاز رو باور دارند که بقول خودشون از اسمان ها اومدن ((این موضوعات رو چه در کتب مقدس دینی چه در کتیبه های باستانی به وضوح میشه دید .. وقتی به اسطوره ها و الهه ها و خدایان باستان و داستان های انها نگاهی میاندازیم یکجور همخوانی مشترک در سر تاسر دنیا و همه تمدنهای باستانی موجود میباشد ..چیزی که شما رو مجبور میکنه جسارتی به خرج بدید و این رویاها و یا افسانه ها باید منبعی موثق داشته باشه و مادی باشه و وجود خارجی داشته باشه .. 
چیزی که مردمان باستان در دست نوشته هاشون دارند به علت ادبی بودن و احساساتی بودن مطالب امروزه کمتر کسی انها رو باور میکند .... مثلا امروزه بگوییم در متون هندی سنسکریت ها جنگ خدایان رو توصیف میکنه که با ارابه های اتشین و پرنده هایی اهنین با هم میجنگیدند به شما خواهند خندید ((ولی در واقع داستان دو شی پرنده و ماشین پرنده بوده که در هوا با هم به جنگ میپرداختند و مردمان باستان و نویسنده و کاتب این موضوعات هیچ اسم و دیدی از تکنولوژی نداشته که اسمی براشون بزاره ))!!! یا در مورد موجودتی به نام انوناکی یا نفیلیم ها در کتاب مقدس یا افسانه های هوپی های امریکا یا تمدن مایا ها و مصریان باستانی و غیره
توی کل دنیا داستان ها و موضوعات و متون مقدسی میبینیم از موجوداتی که به زمینی میایند وعده بهشت و بهترین ها و همچنین دنیای دیگر و بازگشت و نابودی میدهند !! کسانی که در تاریخ بشر نقش داشتند و ریشه مقدسات بودند !! انها نه خدا بودند نه فرشته اما به دلیل برتری نسبت به انسان های ابتدایی که داشتند اینگونه خطاب میشدند !!
خب متوجه میشیم در تمامی این تمدنها یک نژاد فرازمینی تاثیراتی داشته و برخوردی نزدیک حال از هر نوعی داشته است 
که باعث شده یک داستان شبیه به هم رو در کل دنیا در موردشون ببینیم 
خب برای بررسی بیشتر روی این موضوع بریم سراغ کتاب مقدس که در ان به کرار از کلمه "نفیلیم " یاد میکنه ((قبلا در پستهای زیادی گفتیم ریشه کتب مقدس از سومر شکل گرفته )) نفیلیم در فصل شش پیدایش در کتاب مقدس ذکر شده جاییکه پسران خدایان با دختان بشر امیزش دارند..و ما حصل انها قو ابر انسان میشه 
نفیلیم در برخی ترجمه ها بعنوان غولها توصیف میشه ..رابطه بین انوناکی و نفیلیم در واقع یک داستانه از دو فرهنگ اما بقهم مربوطند ..انوناکی از صنف خداگونه بودکه بشر اصلی رو دست کاری ژنتیکی میکنه و به نوعی خلق مجدد برای بردگی در صورتیکه نفیلیم زاده ی انهایی بود که فرود امدن و با انسان ها جفتگیری کردند .
نفیلیم دارای دانشی فوق العاده بودند که ان را به انسان نشان دادند ..در افسانه های یونانی اورده شده زئوس حاکم خدایان پدر دو پسر دورگه بوده است ((هرکولس و پرسئوس ) که هر دو مادری زمینی داشتند و کتاب ساختگی انوخ (یکی از مجموعه کتابهای غیر معتبر مقدس یهوودی ها ) موجوداتی معروف به "مراقب " را شرح میدهند فرشتگانی رانده شده از بهشت و با انسان ها زا دو ولد میگردند ((فرشته منظور فرازمینی و فیزیکی میباشد نه چیز خیالی که ما بهش فکر میکردیم از بچگی ))
خب ایا میتونه این داستان ها همگی ریشه ای از سومری و انوناکی ها داشته باشه ..شواهدی که تا به اینجا گفتیم پاسخ را مثبت میداند

/ 0 نظر / 62 بازدید