قمرهای فراخورشیدی ممکن است سکونتگاه مخفی فرازمینیان باشد

این نتیجه گیری است که توسط محققان دانشگاه ام سی مستر : رنه هلر و رالفی پادریدز انجام شده است به دنبال پیشرفت مدل سازی کامپیوتری سیستم های سیاره ای آن ها در کیهان دوردست خارج از منظومه ی شمسی ما.

بعد از بررسی لیست درازی از متغییرها این تیم همچنین استدلال کرده است که قمر های بزرگتر از حد معمول ممکن است بیشترین احتمال برای وجود حیات بیگانه داشته باشند.
محققان مطالعات خود را با مدل سازی این که چگونه حیات ممکن است در قمرهای سیارات گازی منظومه ی شمسی تکامل یابد شروع کردند. مشتری : ما میدانیم که بعضی از قمرهای مشتری دارای آب هستند برای مثال اروپا به نظر میرسد به طور قابل ملاحظه ای آب بیشتری نسبت به زمین دارد. تیم تحقیقاتی نحوه ی شکل گیری یخ بر روی مشتری را مدل سازی کردند و از این مدل سازی پیشگو برای کمک در مدل سازی سیستم سیارات گازی فراخورشیدی استفاده کردند. 
در حالی که یک سیاره ی گازی شکل میگیرد مواد را به صورت دیسک چرخان به خود جذب میکند هرچه دیسک ایجاد شده سنگینتر باشد احتمال تشکیل آب در آن بیشتر است و باعث تشکیل قمرهای حاوی آب در آن سیاره میشود. در مورد مشتری قمرهای آن یخی از آب درآمده چون مشتری در کمربند حیات قرار نگرفته است در عوض یک غول یخی در این منطقه شکل گرفته ( اروپا ) 
از آن جایی که آب مایع یک پیشنیاز برای تشکیل حیات است منطقی به نظر میرسد که بشر به دنبال کشف حیات در اقمار غول های گازی مشتری مانند پرجرم تر از مشتری یا سوپر مشتری باشد. 
سیارات مشتری مانند زیادی در خارج از منظومه ی شمسی وجود دارد اما نمیتوانند دربرگیرنده ی حیات باشند چون هیچ سطح جامد یا پوسته ی خارجی ندارند امااین سیارات قادر به داشتن قمرهایی در اندازه ی مریخ میباشند. هلر و پاد فکر میکنند که یکی از بهترین گزینه‌ها برای داشتن حیات همین اقمار سیارات غول پیکر گازی است. 
Translated By Aida Helix 

/ 0 نظر / 158 بازدید