دانشمندان کهنترین و دورترین کهکشان عالم را کشف کرده اند.

یم تحقیقاتی با استفاده از طیف سنج چندگانه ی رصد خانه کک هاوایی بر روی این کهکشان بررسی های طیفی انجام دادند تا با تشخیص پرتوهای فروسرخ آن میزان انتقال به سرخ کهکشان را تشخیص دهند. انتقال به سرخ پیامد اثری به نام اثر دوپلر است درست مانند زمانی که یک آمبولانس از شما دور میشود و شدت صدای آن با دور شدن کاهش می یابد. در نجوم به جای امواج صوتی نور کهکشان به سمت طیف قرمز متمایل میشود زمانی که دورتر میشود.

بر اساس اطلاعات به دست آمده تخمین زده میشود که این کهکشان 13،2 میلیارد سال سن دارد بدین معنی که در حدود 600 میلیون سال پس از انفجار بزرگ شکل گرفته است.
میزان انتقال به سرخ یک کهکشان معمولا برای تشخیص سن کهکشان به کار میرود اما وقتی مشاهده ی اجرام بسیار دور مطرح است محاسبه فاصله ی آن امری دشوار میشود. درست بعد از بیگ بنگ کیهان مکانی بسیار داغ آمیخته ای از ذرات پرانرژی ناتوان در انتقال نور است. 
حدود 380000 سال پس از انفجار بزرگ کیهان سردتر شد تا اندازه ای که ذراتی مانند پروتون و الکترون بتوانند باهم آمیخته شوند و هیدروژن خنثی تولید کنند و اجازه دهند که نور بتواند از کیهان عبور کند. 
اولین کهکشان ها ستارگان جوان را زمانی که کیهان تنها نیمی از یک میلیارد سال سن داشت تشکیل دادند و شروع به یونیذه کردن محیط کهکشان کردند . قبل از شروع یونیزاسیون اتم های هیدروژن خنثی طول موج های به خصوصی را که از کهکشان های دور منتشر میشدند جذب کردند.
زمانی که ستارگان شکل میگیرند توده هایی از امواج ماوراءبنفش از خود ساطع میکنند این تابش های فرابنفش گاز هیدروژن اطراف را ملتهب میکند و باعث تولید طیفی قابل ردیابی به نام خط لیمن آلفا می شود. منجمان زمانی که به دنبال شکل گیری ستاره ای جدید هستند به دنبال این طیف میگردند. اما از نظر تئوری یه خاطر جذب این طیف توسط هیدروژن های غلیظ خنثی و یونیزاسیون آن منجمان نباید بتوانند طیف لیمن-آلفا را برای کهکشان EGS8P7 تشخیص دهند. 
ادی زرتین دانشجوی دکتری ناسا : " اگر شما به کهکشان های کیهان اولیه نگاه کنید خواهید دید که مقدار زیادی از هیدروژن خنثی در آن ها وجود دارد که شفافیت لازم برای نشر نور را ندارند." 
" ما انتظار داریم که بیشتر تابش این کهکشان توسط هیدروژن خنثی موجود در فضا جذب میشود اما هنوز میتوانیم طیف لیمن-آلفا را در این کهکشان ردیابی کنیم. " 
طیف سنج رصد خانه ی کک می تواند خصوصیات شیمیایی ستارگان و کهکشان های دور را در طول موج های نزدیک به فروسرخ ضبط کند. 
قبل از کهکشان EGS8P7 دورترین کهکشان ثبت شده انتقال به سرخی در حدود 7.73 داشت بر اساس مشاهدات طیف سنج ، اما تیم تحقیقاتی طیف لیمن-آلفا را به همراه انتقال به سرخ 8،68 در این کهکشان ردیابی کرده است. 
یک توضیح محتمل برای چنین کشف شگفت انگیزی این است که فرایند یونیزاسیون حالت تکه تکه ای دارد یعنی به طور یکنواخت اتفاق نمی افتد. 
کهکشانی که مشاهده شده به طرز عجیبی درخشان است و ممکن است توسط جمعی از ستارگان داغ غیر معمول قدرت بگیرد و یا ممکن است خصوصیاتی داشته باشد که باعث شده حباب بزرگی از هیدروژن یونیذه شده در کهکشان تشکیل شود بسیار زودتر از زمان ممکن که برای کهکشان های معمول در این دوران اتفاق میافتد. 
تیم تحقیقاتی بر روی این کشف بزرگ مطالعات بیشتر و پر جزئیات تری خواهند داشت. Iflscience.com 
مترجم : آیدا صفری
آرش بوالحسنی وبلاگ هوش فرازمینی
/ 0 نظر / 131 بازدید