8.8 میلیارد سیاره شبیه زمین فقط در کهکشان راه شیری!

ستاره شناسان با استفاده از اطلاعات ناسا برای نخستین بار محاسبه کرده اند که در کهکشان راه شیری ما دست کم 8.8 میلیارد ستاره با سیاره های هم اندازه زمین وجود دارد که  در مدار ستارگان شبه خورشید در حال چرخش هستند؛ این سیارات در منطقه Goldilocks  ( منطقه قابل سکونت ) که نه چندان داغ و نه چندان سرد برای میزبانی حیات هستند، قرار دارند.

جف مارسی یکی از نویسندگان این تحقیق و استاد نجوم دانشگاه کالیفرنیا برکلی گفت: تنها در کهکشان راه شیری 8.8 میلیارد احتمال وجود حیات مطرح است. براساس اظهارات او، در کهکشان ما 200 میلیارد ستاره وجود دارد که 40 میلیارد آنها شبیه خورشید ما هستند، یکی از نویسندگان این تحقیق تعداد ستاره های شبیه خورشید را نزدیک به 50 میلیارد عنوان کرده به این معنا که تعداد سیارات شبیه به زمین 11 میلیارد خواهد بود.

از مجموع داده های بدست آمده از 150 هزار ستاره در کهکشان راه شیری، 42 هزار ستاره مورد بررسی قرار گرفت و محققان 603 سیاره در اطراف ستارگان میزبان را شناسایی کردند که 10 سیاره در منطقه قابل سکونت – با احتمال داشتن آب به شکل مایع – شناسایی کردند.

دانشمندان اظهار می دارند که گام بعدی آنها بررسی اتمسفرهای این سیارات با تلسکوپهای قوی فضایی است که در آینده پرتاب می شوند، این امر می تواند سرنخی را درباره وجود حیات احتمالی در این سیارات به دست دهد. این دانشمند اظهار داشت که نتایج این تحقیقات یک پرسش را به ذهن متبادر می کند که اگر ما در کیهان و یا در کهکشان راه شیری تنها نیستیم، پس چرا در کهکشان ما در یک سکوت آزار دهنده ای فرو رفته است و هیچ صدایی از سوی تمدنهای پیشرفته به گوش نمی رسد.

 

در کهکشان راه شیری یک ستاره از هر 5 ستاره از نظر رنگ، اندازه و سن شبیه خورشید ما است و این ستاره ها دارای سیاراتی هستند که تقریبا هم اندازه زمین محسوب می شوند و از نظر قرار گیری آنها در منطقه قابل سکونت این سیاره ها می توانند دارای آب به شکل مایع باشند. این اولین باری است که دانشمندان درصد ستاره های شبیه به خورشید ما را که دارای سیاره های شبیه به زمین هستند را به جای تخمین، محاسبه کرده اند و آن را 22 درصد با حاشیه خطای مثبت و منفی 8 درصد اعلام کرده اند.

ناتالی باتالها دانشمند ناسا که روی کپلر کار می کند اظهار داشت که هنوز باید اطلاعات زیادی بررسی شود که این رقم به صورت نهایی اعلام شود.

/ 0 نظر / 33 بازدید