{{تابش ریز موج کیهانی یا CMBR }}

گیتی سن مشخصی دارد 13.7 میلیارد سال که قبلا در پستهای مختلف در موردش صحبت زیادی کردیم . وقتی شما به اسمان بنگرید و عمق کیهان رو مورد رصد قرار دهید در واقع دارید به گذشته مینگرید ولی نمیتونیم دقیقا خود بیگ بنگ رو ببینیم چون بین ما و لحظه ابتدایی به وجود امدن هستی یک دیوار هست نه البته دیوار فیزیکی .. .. وقتی به اندازه ماکزیمم به عمق فضا بنگریم گیتی را در سن 380 هزار سالگی میبینیم که خیلی داغ بوده و دمایش 3000 درجه کلوین بالای صفر بوده است .در این دما تابش ها چنان پر انرژی بودند که میتوانستند اجزا را به کوچکترین حالت پروتون و الکترون تبدیل کنند .پیش از ان ماده خنثی هنوز موجود نبود . .. ماده عادی در گیتی ساخته شده از هسته های اتمی و الکترونها متشکل بود از پلاسمایی از ذرات باردار برهم کنش دهنده با تابش
...با این حال پلاسما میتونه تابش رو کدر کنه و ذرات درون پلاسما فوتونهای نور رو جذب به طوری که تابش نمیتونه به راحتی از درون چنین مسیری عبور کنه پس در نتیجه .... اگر بخواهیم گذشته را بنگریم نمیتونیم پیش از اخرین لحظه ای را ببینیم که در گیتی ماده همدتا از چنین پلاسمایی ساخته شده بود ..
همین موضوع باعث شد بفهمیم تابشی از هر جهت داره به سمت ما همچنان میاد از همان انفجار ابتدایی یا مهبانگ که میشناسیمش دیگه ..گیتی از ان موقع تا الان با ضریب ده داره گسترش پیدا میکنه و هی سرد تر از قبلش میشه الان دمای کیهان سه درجه بالای صفره ..این دقیقا همون سیگنالی است که اون دو دانشمندی که گفتم در سال 1965 کشف و ثبت کردند ..جایزه نوبل را نیز از ان خود کردن د..
اما اگر بتونیم عکسی از سطح اخرین رویه پراکندگی ببینیم در واقع تصویر نوزادی کیهان رو خواهمی داشت که تنها 300 هزار سال سن داشته است 
ما میتونیم همه ساختارهایی رو ببینیم که روزی به شکل ستاره کهکشان سیارات و هر چیزی که هست در هم فروریختند

سال 2001 ناسا کاوشگر WMAP یا نام دیگرش " ماهواره ناهمسانگرد مایکروویو ویکینسن " که به افتخار فیزیک دان فقید دیوید ویلکینسن نام گذاری شد به فضا پرتاب کرد این فضا در فاصله یک میلیون مایلی زمین رفت و در قسمت تاریک زمین که پشت به خورشید است در دوره ای هفت ساله این قسمت از اسمان رو زیر نظر گرفت و تصویر زیر از داده های این ماهواره میباشد ... زمانی که گیتی تنها 300-350 هزار سال سن داشت ...

 

تهیه مدیر سایت هوش فرازمینی 

از کتاب " گیتی از هیچ " لارنس کراوس 

/ 0 نظر / 56 بازدید