ناسا بشقاب پرنده به فضا می فرستد

مسوولان ناسا هدف از اجرای این پرتاب با استفاده از فضاپیمای بشقاب پرنده مانند، آزمودن شرایطی اعلام کرده اند شبیه به آنچه فضاپیماهای مریخی موقع فرود بر روی این سیاره تجربه می کنند. 

نحوه پرواز این بشقاب پرنده به این صورت است که نخست یک بالون هلیومی این فضاپیما را تا ارتفاع 36 کیلومتری بالا می برد. سپس موتور موشکی آن روشن می شود و این بشقاب پرنده تا ارتفاع 55 کیلومتری صعود می کند. 

لوله ای در این فضاپیما دارای خاصیت متورم شدن است. در نتیجه قطر فضاپیما می تواند افزایش یابد و کشش اتمسفری حاصل از افزایش قطر باعث کندی فرود آمدن فضاپیما می شود و وقت کافی برای باز شدن چتر نجات 30 متری وجود خواهد داشت. 

این فضاپیما در نهایت به زمین برگردانده می شود. 

به گفته مسوولان ناسا، کمک فناوری های جدید می توان هر بار محموله ای به وزن 2 تا 3 تن را به کره مریخ انتقال داد. اما تا تحقق واقعی این امر زمان زیادی مانده است و فضاپیمای بشقاب پرنده مانند، باید چندین بار پرواز آزمایشی انجام دهد. 

قرار است این فضاپیما به جز پرواز روز شنبه خود، 2 پرواز دیگر در سال آینده داشته باشد.

/ 0 نظر / 21 بازدید