نتایج جدید نشان میدهد خورشید ما دیر متولد شده است

در بررسی چند رصد خانه ستاره شناسان کهکشانی مانند راه شیری را یافتند که باسرعت 30 برابر راه شیری تولید ستاره میکند . ...نتایج نشان میدهد شکل گیری کهکشان راه شیری به بیش از 10 میلیارد سال پیش برمیگردد در صورتیکه خورشید ما حدود 5 میلیارد سال پیش شکل گرفت از این رو دیر متولد شد . دانشمندان تصویری از راه شیری و گذشته اش ندارند ولی میتوانند با مطالعه روی کهکشان هایی شبیه راه شیری تکامل و پیشرفت شکل گیری ستارگان و رشد انها را مطالعه کنند . چرا که هر چه بیشتر ستاره شناسان به کیهان نگاه کنند در واقع تصویر گذشته ان را مشاهده میکنند .چرا که نور مدت زمانی را طی کرده تا به ما امروز در زمین برسد . 
دانشمندان با بررسی نور کهکشان هایی شبیه راه شیری که  بیش از 10 میلیارد سال پیش هستند  حدود 2000 عکس تهیه و تحلیل کردند و با این کار روند تکامل کهکهشان ما را مورد بررسی قرار میدهند  . این تصاویر از طریق طول موج های مختلف و به کمک تلسکوپهای هابل- اسپیتز – هرشل –تهیه شده است . 
این تصاویر و تحلیل انها نشان میدهد که کهکشان ما در گذشته چگونه شکل گیری و رشد و تکامل یافته است . و همچنین نشان میدهد تغیرات بزرگ در جرم ستارگان در 10 میلیارد سال پیش باعث شد حجم با ضریب 10 افزایش یابد . تجزیه و تحلیل ها نشان میدهد راه شیری از توده های کوچک ستارگان شروع به رشد کرد  . کهکشان های کوچک معمولا با تغذیه گازهای اطراف زمینه برای ساخت ستارگان را فرهم میکردند . 
تحقیقات نشان میدهد هرچه حجم ستاره سازی کهکشانی کمی شود رشد کهکشان نیز اهسته تر میگردد . 
{تصویر زیر نحوه تکامل کهکشانی مثل راه شیری از 10 میلیارد سال پیش تا 3 میلیارد سال پیش است }
 . 
منبع : phys.org 
مترجم : آرش آریامنش - وبلاگ هوش فرازمینی 
 
/ 0 نظر / 24 بازدید