کوازارها نتایج برخوردهای شدید کهکشانی هستند.

" این ادغام ها همچنین مکان هایی برای برخورد سیاهچاله های آینده نیز خواهند بود. که ما امیدواریم یک روز با استفاده از تلسکوپ های موج گرانشی قابل مشاهده باشند. " 
کوازارها نوری به روشنی میلیاردها ستاره ها ساطع میکنند. در طول این 2 دهه ی گذشته محققان به این نتیجه رسیده اند که انرژی کوازارها از ابر سیاهچاله های سنگین در مرکز کهکشان های دور به دست می آید. 
اما این سیاهچاله های سنگین سوخت خود را از کجا به دست می آورند؟ 
قبلا نظریه ای مطرح شد که این انرژی میتواند نتیجه ی برخورد 2 کهکشان باشد. مطالعات جدید با استفاده از حساسیت تلسکوپ هابل در طول موج مادون قرمز نزدیک به نور درخشش شدید کوازارهایی که میزبان کهکشان ها بودند را مشاهده کردند. 
ایلات گلیکمن از کالج میدلبوری ورمونت و سرپرست تیم مطالعاتی : " مشاهدات هابل به ما میگوید که اوج فعالیت کوازارها در کیهان اولیه توسط برخورد کهکشان ها و ادغام آن ها با یکدیگر از میان رفته است ." 
ما کوازارها را در سنین جوانی خود زمانی که در حال رشد سریع و بی نظم هستند میتوانیم مشاهده کنیم. " 
گلیکمن تصمیم گرفته گرد و غبارهای قرمز کننده ی نور کوازارها در زمینه های مختلف تابش پیش زمینه ی مادون قرمز و امواج رادیویی را دنبال کند. این کوازارها در گرد و غبار احاطه شده و نور مرئی آن ها کمرنگ شده است. 
Www.astronomynow.com 
Translated By : Aida Safari
/ 0 نظر / 51 بازدید