{{ ماده و ضد ماده چیست ؟ }}

این تقریبا مشابه این مثال ریاضی که جذر عدد 4 میشه 2 .. دو و منفی دو که هر دو دارای مقدار یکسان ولی با علامتهای مخالف هم هستند وقتی این دو پاسخ رو جمع کنیم یکدیگر رو خنثی میکنند .. هر ذره ی بنیادی یک پاد ذره دارد ... مثل پاد کوارکها – پاد نوترینوها –پاد میونها – پاد تاو ها و البته { پاد الکترونها که بهش میگیم پوزیترون } 
از انجایی که پاد ذرات اساسا با ذرات معمولی بجز در بار الکتریکی یکسان هستند انها هم میتوانند به شکل مشابهی با هم ترکیب شوند و ضد پروتون ها – ضد اتم ها – ضد مولکول ها و اساسا هرجیزی از یک ضد مورچه تا یک ضد کوه را تولید کنند 
همینطور میتونیم یک اتم واقعا سرد از پوزیترونیوم بسازیم که شبیه هیدروژن هست با این تفاوت که بجای گردش یک الکترون به دور پروتونش این بار یک الکترون به دور یک پوزیترون میگردد و تا زمانی که انها در یک میلیاردیوم ثانیه یکدیگر را نابود کنند ---- چون برخورد ضد ماده با ماده معمولی باعث نابودی انها میشود ساختن اجحسام بزرگ از پاد ماده واقعا سخت و در حال حاظر ما فقط توانایی ساخت چند صد اتم ضد هیدروژن در یک زمان داریم – که وقتی انها باعث نابودی هم میشن انرژی حاصل از اونها و ضد ماده باید در جایی ظاهر شود بهمین دلیل از نابودی ماده و ضد ماده به عنوان نوعی بمب یاد میشه اما تولید طبیعی ضد ماده بسیار مشکله پس بر خلاف بمب شکاف هسته ای اورانیوم که به ما این اجازه را میدهد تا از انرژی ذخیره شده در اورانیومی استفاده کنیم که برای اولین بار به شکل طبیعی در یک انفجار ابرنواختری تولید شد –شما مجبورید برای ساخت یک بمب ضد ماه خودتان ضد ماده مورد استفاده را بسازید 
شما با ایجاد اشوب در فضای خالی این کار رو انجام میدهید که به برانگیختگی سازنده ی ماده و ضد ماده میانجامد باید برای این کار از یک شتاب دهنده ذرات یا فوتونهای پر انرژی نور استفاده شود – از قضا فوتونها دارای بار الکتریکی صفر هستند پس ضد ماده خودشان محسوب میشوند درست همونطور که عدد صفر با منفی صفر برابره 
همیشه ریاضی با ضد ماده گره خورده است – ریاضیات کوانتومی نسبیتی وجودِ ضد ماده را از قبل کشف ان پیش بینی کرده بود – این حقیقت که ضد ماده بسیار کمی در جهان هست نشان دهنده دو نکته است :
یک نکته خوب اینه اگر در اطرافِ ما ضد ماده بود ما رو نابود میکرد ..نکته دوم یک معماست اینکه ماده و ضد ماده اساسا یکسان و ایینه ی هم هستندچرا که بیگ بنگ مقدار ماده ی به مراتب بیشتری نسبیت به ضد ماده تولید کرد ؟ هیچ کس نمیدونه ولی برای فیزیک دانها پاسخش مهمه 
A R A S H

{با نام نیوسنده و سایت به اشتراک بگذارید}
/ 0 نظر / 142 بازدید