فرازمینی های باستانی یا مسافران زمان ؟(قسمت چهارم)

در نظریه انیشتین این دو بهم مربوطنند و این گرداب زمان همان جاییست که مسافران زمان واردش میشن چون اگر اینطور فرض کنید که زمان روی یک خط مستقیم قرار دارد اگر ما فضا را لوله کنیم اتفاقی رخ میدهد این خواهد بود که فضا هم زمان رو لوله و به حلقه تبدیل میشه پس اوج هدف این پروفسور این بود که از نور برای دستکاری زمان استفاده کند

با وجود اینکه این تنها یک الگویی ابتدایی است اما پروفسور مالت معتقده که شاید بتوان یک ماشین زمان را در کمتر از ده سال تولید کرد او معتقده که انرژی شعاعهای نوری قادر به تولید میدان جاذبه ای قوی خواهد بود تا نوترون های چرخان را به درون زمان یکشد ..رض کنید که چرخش رو به بالا را یک بنامیم و چرخش رو به پایین را صفر حالا فرض کنید که یک مجرایی از نورترونها رو با چرخش رو به بالا و رو به پایین و باز رو به بالا ایجاد کنیم به این چی میگید / این یک کد دو رقمی است

پس با چرخش نوترون میشه یک کد دو رقمی را ارسال و به یک پیام تبدیل بشه اما ایا این تکنولوژی میتونه اشیا بزرگتر را در زمان انتقال بده ؟ اشیایی  مثل شخص یا یک فضا پیما ؟

نظریه نسبیت انیشتین باعث خلق این پدیده میشه که به ان پل بالا رونده انیشتین میگوییم و ما امروز اون رو کرمچاله اسم میزاریم

این یک مکانی را ایجاد میکنه تا ما بتونیم از نقطه آ بر روی زمین به نقطه ب در جای دیگری از کیهان برویم به طوری که احساس کنیم هیچ فاصله ای بین این دو نبوده

اگر چنین باشد ایا چنین شواهدی در دنیای باستان نیز میشه پیدا کرد ؟

مصریان باسانی از معابر ستاره ای و سفر های کرمچاله ای خبر داشتند ..این را تئوریسین های فضانوردان باستانی میگویند

شواهدی در معبد "هاثور " در "دندیرا" وجود دارد وقتی وارد این معبد میشم و به سقف ان نگکاهی میکنیم که سقف نجومی نامیده میشه ..خدایانی رو میبینیم که موجوداتی از نورند و در کشتیهای خودشون در حال ورودند و این به ا میگه که گرچه مردمان باستانی از واژه کرم چاله استفاده نمیکردند اما روشنه که داریم در مورد چیز مشابهی صحبت میکنیم

ادامه دارد

/ 0 نظر / 31 بازدید