تصویر سحابی نشری زیبای جبار M42

تصویر سحابی نشری زیبای جبار M42 
سحابی شمالی بالای سر آن M43 
و دو سحابی در کنار آن NGC 1981 و NGC 1973 
.سحابی جبار در صورت فلکی جبار واقع شده سحابی گسترده درخشان و باشکوهی که با چشم غیر مسلح به خوبی دیده میشود و با تلسکوپ جزئیات آن بهتر مشخص میشود رنگ آن آبی سبز است و ساختارهای رشته رشته ی بسیاری دارد و شامل 4 ستاره در مرکز درخشان تر سحابی است که شکل ذوزنقه ساخته اند. 
قسمت شمالی سحابی جبار که به دلیل وجود ابر غباری بزرگ جدا شده است m43 
سحابی جبار در صورت فلکی جبار قرار دارد و این صورت فلکی همواره مورد توجه تمدن های باستانی مانند مصر بوده 
به اعتقاد فراعنه ی مصر اولین خدای مصری رع از ستارگان این صورت فلکی بر مصریان ظاهر شده و بسیاری از خدایان مصری مانند ایزیس و ازیریس خدای مرگ و زندگی از ستارگان جبار متولد شده اند. 
Aida Helix

/ 0 نظر / 110 بازدید