***سرگذشت و سرنوشت منظومه شمسی و خورشید ما***

منظومه شمسی ما در 5 میلیارد سال پیش تقریبا البته توسط یک انفجار ستاره غول پیکر به وجود امده و از خاکسترهای به وجود امده سیارات شکل گرفتند 
حدود 6-7 میلیارد سال دیگه خورشید به سوختن ادامه خواهد داد و سرنوشتش نیز کوتوله سفید خواهد بود اما مراحل که گذشته و میگذرونه و خواهد گذراند :

1)توده های هیدروژن در خورشید متراکم شده در مرکز به تدریج گرم شده و توده ای کروی شکل را به وجود میاورند که سرخ رنگ است فرایند گداخت هیدروژن هنوز در این مرحله شروع نشده مواد باقی مانده از ستاره مادر سیارات رو بوجود میاورد 
2)دمای خورشید زیاد شده و کوره اتمی گداخت هسته ای در مرکز ان شروع و خورشید به تدریج به مرحله اصلی میره 
3)مرحله اصلی شروع میشه و 5 میلیارد سال هم هست شروع شده و در میانه ان هستیم الان. تا شش هفت میلیارد سال دیگه هم ادامه دارد
4)بعدش ذخیره هیدروژن تموم هلیوم های تولیدی درمرکز هسته متراکم شده و ناپایداری در خورشید به وجود میاد 
5)هلیوم های به وجود امده عنصاری نظیر اکسیژن ازت و کربن را به وجود میاورند 
6)خورشید تبدیل به غول سرخ میشه و شعاع ان مدارهای سیارات نزدیک را میبعلد 
7)گداخت هسته ای در مرکز خورشید ادامه و مقدار زیاده عناسطر از دست میده 
8) اغاز فروپاشی خورشید 
9)فشار درونی زیاد شده المترونها به مناطق اتم ها نفوذ ماهیتشون تغیر و چگالی زیاد حجم کم 
10)مراحل زندگی کوتوله سفید شروه میشه ...
 

/ 0 نظر / 72 بازدید