فرازمینی های باستانی و پدران بنیان گذار (قسمت چهارم)

این دوره همون دوره ای است که مردم شروع کردند در مورد تمدن های باستانی مطالعه کنند ! تا ببینند ایا دانشی در این تمدن های گمشده بوده یا نه ! بر اساس نظر متخصصین " .. فراماسون ها معتقد به حصول علم از منابع علمی به اندازه مفاهیم روحانی هستند

در عصر روشنگری این موضوع شامل بررسی احتمال حیات فرازمینی هم میشد ..فراماسونری مقل وسیله نقلیه اصلی بود که ایده ها و راهنمایی های روشنفکرانه را به دنیای نوین وارد کرد ..در زمینه بیانیه استقلال امریکا تعداد امضا کنندگان 56 نفر بودند  که از میان انها 9 نفر فراماسون بودند ..در مورد امضا کنندگان قانون اساسی امریکا 39 امضا کننده موجود بود که حدود 13 نفر فراماسون وجود داشت

ایا فراماسونری میتونه توضیح بده که چرا ارزشهای ماسونری مدیریت پناهن مهمترین اسناد امریکا را رقم زده است ؟

و ایا میتونه توضیح بده که چرا سمبل های ماسونری را میتوان در بیشتر بناها و ساختمون های ملی یافت کرد ؟

سمبل اصلی فراماسونری پرگار و مربع است ..پرگار ابزار اصلی فردیت است ..شما مرکز هستید و ایده فراماسونری این است که فرد حاکم است ..شما با استفاده از پرگار دایره ای را به دور خودتان رسم میکنید اگر از این محیط خارج بشوید همان زمانیست که شروع به ورود به حوزه دانش  نور میکنید

مربع سمبل اگاهی است ..حرف G   به معنای معمار والای هستی است ..

در دنیا اکثرا میبینیم کسانی که به فراماسونری علاقه دارند به تمدن باستان مصری نیز علاقه مندند

سمبلهای زیادی در شهر واشنگتن وجود دارد از فراماسونری که به طور مشخصی شبیه به مصر باستان هستند

((ابوالهول ..ستون سنگی ..هرم ..چشم نظاره گر..))

در ضمن اگر هیمن الان یک اسکناس یک دلاری بردارید و به ان نگاهی بکنید میبینید در یک طرف ان نقش هرم بزرگ مصر با یک چشم نظاره گر در راس ان ...این مهر عالی ایالت متحده میباشد ..

چرا این گروه از مردان در قرن 18  که اماده ایجاد یک ملت برا اساس مدیریت منطق و برهان بودند چنین امر مهمی را به سمبلهای مسیحیت کهن و اساطیر باستان مربوط میکردند ؟ و فکر میکردند چه چیزی شاهد و ناظر انهاست ؟ خدا ؟ یا چیز دیگری ؟

ادامه دارد 

/ 0 نظر / 54 بازدید