پولسار چیست؟

یک ستاره نوترونی چرخشی سریع است که انرژی را به صورت ضربانی می‌پراکند. دلیل نامیده شدن آنها به علت انتشار ضربانی آنهاست.
پولسار نوعی ستاره نوترونی است که با سرعت زیادی می چرخد وقتی یک ستاره بسیار بزرگ در طی پدیده سوپر نوا منفجر می شود از بقایای آن ستاره نوترونی تشکیل می شود . هیچ کس انتظار ندارد در چنین شرایط نامساعدی سیاره ای پیرامون این ستاره بچرخد . و هر سیاره ای که در آن نزدیکی باشد منفجر شود .
تا ۱۲۰ بار در هر ثانیه دور خود چرخیده و مواد و اشعهحای خطرناکی را میپرتابد
از این نوع ستاره ها برای اندازه گیری مصافت کهکشانها استفاده میشود .
ستارگان نوترونی میدان مغناطیسی خیلی قوی (میلیاردها برابر شدیدتر از میدان مغناطیسی زمین) دارند. برخی از ستاره های نوترونی به نام پولسار یا تپ اختر (Pulsar) با سرعت بسیار زیادی (بین ده تا هزار دور در ثانیه!) به دور خود می چرخند. چرخش سریع این نوع ستارۀ نوترونی باعث تشکیل شدن میدان الکترومغناطیس شدیدی در اطراف آن می شود. این میدان بسیار قوی، ذرات باردار سرگردان دور ستاره (مثل الکترون ها) را، به دام می اندازد وبا حرکت مارپیچی ، آنها را به سمت قطب ها هدایت می کند.

ستاره های تپندۀ پولسار ، ستاره های نوترونی دوّاری هستند که امواج رادیویی آنها در زمین به صورت تپش دریافت می شود.

تراکم ذرات باردار در قطب های مغناطیسی، و برخورد شدید آنها با اتم گازهایی که ستارۀ نوترونی در حال جذب آنها از اطراف است باعث برانگیخته شدن اتم ها و در نتیجه ساطع شدن پرتوهای نوری، تشعشعات و امواج رادیویی در امتداد میدان مغناطیسی آن می شود.

اما از آنجا که محور میدان مغناطیسی پولسار بر محور چرخشی آن منطبق نیست، پرتوهای ایجاد شده مانند نور فانوس دریایی به دور ستاره می چرخند. اگر زمین در امتداد یکی از قطب های مغناطیسی پولسار باشد، نورهای مرئی به شکل روشن-خاموش وامواج رادیویی به شکل قطع و وصل های سریع وپیاپی دریافت می شوند. اخترشناسان به کمک رادیو تلسکوپ های قوی وبا اندازه گیری فرکانس های دریافت شده از این ستاره ها ، به محل دقیق و سرعت چرخش آنها پی می برند. یکی از مشهورترین پولسارها در مرکز سحابی عقرب قرار دارد که در هر ثانیه بیش از 30بار به دور خود می چرخد.
 

 

 

/ 0 نظر / 104 بازدید