تلسکوپ فضایی هابل هاله ای عظیم گازی در اطراف کهکشان آندرومدا کشف میکند

 
براورد شده است که این هاله ی گازی عظیم جرمی در حدود نصف ستارگان کهکشان آندرومدا را در بردارد. 
به شکل یک هاله ی گازی گرم و نشر شده میتواند با چشم غیر مسلح مشاهده شود و 10 برابر اندازه ی قرص ماه در آسمان دیده شود .

کهکشان آندرومدا 2.5 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد و قطر ظاهری آن 6 برابر قرص کامل ماه است و جفت دو قلوی نزدیک راه شیری محسوب میشود. 
چون گاز موجود در کهکشان آندرومدا تاریک است تیم تحقیقاتی اجرام پس زمینه ی درخشان را از پشت این گاز رصد کرده و مشاهده کردند که نور در پس آن چطور تغییر میکند. درست مانند نگاه کردن به نور درخشان از پشت آب استخر. بهترین نمونه اجرام درخشان پس زمینه برای مطالعه کوازارها هستند که هسته های بسیار درخشان و فعال کهکشان های بسیار دور میباشند که توسط سیاهچاله ی مرکزی خود انرژی میگیرند. تیم تحقیقاتی 18 کوازار را در مسافت های خیلی دور از پس زمینه ی کهکشان آندرومدا رصد کردند تا مشاهده کنند که چگونه مواد در پشت دیسک گازی کهکشان پخش شده است.
نتایج این مطالعات در مجله ی اخترفیزیک 10 می 2015 چاپ شد.

تحقیقات اولیه طیف نگار کیهانی تلسکوپ فضایی هابل 44 کهکشان دور را مطالعه کرده و هاله های مشابه آندرومدا را کشف کرد اما هیچ کدام به سنگینی و بزرگی هاله ی گازی کهکشان آندرومدا نبودند. شاید به این خاطر که این کهکشان ها در فاصله ی بسیار دورتر قرار دارند و در آسمان بسیار کوچکتر دیده میشوند. آندرومدا نمونه های بسیار گستره از کوازارهای پس زمینه را فراهم میکند.

" زمانی که نور یک کوازار به سمت تلسکوپ فضایی هابل میرود هاله ی گازی مقداری از نور موجود را جذب کرده و در مقیاس کوچک طول موجی باعث تاریک دیده شدن کوازار میشود. با اندازه گیری شیب روشنایی در آن طول موج میتوانیم بگوییم چقدر هاله ی گازی کهکشان بین ما و کوازار موجود است " 
دانشمندان از توانایی بی نظیر هابل برای بررسی نور فرابنفش کوازارها استفاده میکنند . نورفرابنفش توسط اتمسفر زمین جذب میشود به همین دلیل بررسی این نور با تلسکوپ های زمین کاری دشوار است. تیم تحقیقاتی نتایج 5 سال تحقیق و بررسی در زمینه ی کوازارها را در آرشیو اطلاعات هابل جمع کرده تا به بررسی این تحقیق بپردازند . بسیاری از مطالعات قبلی ناسا از کوازارها برای بررسی گازهای دورتر استفاده کرده است اما با کشف هاله ی گازی آندرومدا گنجینه ای از اطلاعات ارزشمند به دست آمده است .

اما این هاله ی گازی عظیم از کجا آمده است ؟ مدل سازی های بزرگ مقیاس کهکشان ها نشان میدهد که هاله ی گازی همزمان با شکل گیری کهکشان به وجود آمده است. تیم تحقیقاتی همچنان به این کشف رسیده اند که عناصری بسیار سنگینتر از هیدروژن و هلیوم در این گاز وجود دارد. تنها راه به دست آوردن این عناصر سنگین انفجار ستاره های پرجرم یا سوپرنوا است. سوپرنوا در داخل دیسک ستاره ای کهکشان منفجر شده و این عناصر را به بیرون فضا منتشر میکند حتی فراتر از قطر 200000 سال نوری دیسک ستاره ای کهکشان.
اما این کشف مهم چه معنایی برای کهکشان خود ما دارد ؟ آیا کهکشان ما نیز دارای چنین هاله ی گازی است ؟ دانشمندان نمیتوانند پاسخ این پرسش را بدهند چون ما قادر به تشخیص این هاله ی گازی ( در صورت وجود ) نیستیم درست مانند بودن در وسط درختان و ندیدن جنگل ...اما اگر یک چنین گازی در اطراف کهکشان ما باشد اکنون میبایست این هاله ی گازی با هاله ی گازی آندرومدا در تماس و ادغام باشد قبل از اینکه دو کهکشان به طور کامل به هم برخورد کنند. مشاهدات هابل نشان میدهد که کهکشان آندرومدا و راه شیری با هم ادغام خواهند شد و یک کهکشان عدسی جدید حاصل این ادغام خواهد بود اتفاقی که فرایند آن از اکنون تا 4 میلیون سال بعد شروع شده است ...

ترجمه : ایدا صفری وبلاگ هوش فرازمینی 
با نام وبلاگ و مترجم به اشتراک بگذارید 
منبع ترجمه : 
/ 0 نظر / 37 بازدید