خلا چیست ؟

. اصولا آن هیچی که ما میشناسیم عملا مطلق و هیچ است اما هیچی که در علم صحبت از ان به وجود میاید قلیانی از ذرات مجازی مثبت و منفی است . و چیز میتواند از این هیچ سر به بیرون اورد بر اساس پایه های علم کوانتوم و مکانیک ذرات . از این سو ادعای افریدن در این سو از بین میرود .

از نظر فیزیک دانان خلا چیزی است  . که پس از انکه همه ذرات یعنی همه اجزای هر میدان فیزیکی خارج شدند باقی میماند ...

فیزیک دانان میگویند که فضا سرشار مواد بود از دریایی از ذرات و ضد ذراتی که هنوز تشکیل نشده اند و اصطلاحا مجازی هستند .

ذرات مجازی نمیتوانند به بیرون منتقل شوند  . این ذرات در غیاب میدان های خارجی یعنی زمانی که هیچ گونه انرژی به انها نمیرسد نمیتوانند به ذرات واقعی تبدیل شوند .

در هر نقطه از فضای خالی یک ذوج ذرات ضد ذره تنها برای مدتی کوتاه ظاهر میشود و پس از ان دو ذره دوباره ترکیب و ناپدید میشوند و به حالت اولیه خود باز میگردند . البته این زبان ساده شده و تنها تصویری خام از فرایند های کوانتومی که اتفاق میافتد ایجاد میکنند .

 وجود دریایی از ذوج ذر ها و ضد ذره ها مدتها پیش با ازمایش مستقیم فیزیکی تایید و اثبات شدند .

ایا ذرات میتوانند در همسایگی سیاه چاله ها از خلا و هیچ به وجود بیایند ؟

بله میتوانند زمانیکه جسمی با بار الکتریکی متراکم شده به یک سیاه چاله ی باردار تبدیل میشود .میدان الکتریکی ان به قدری افزایش میابد که ذوج الکترون-پوزیترون تولید میکنند . .استفن هاوکینگ نیز توانست نشان دهد که فرایندهای کوانتومی برای تولید ذرات به وسیله خود سیاه چاله و میدان گرانشی ان وجود دارد و این فرایند جرم و اندازه سیاه چاله را کاهش میدهد .

قانون گرانش جهانی تصریح میکند که همه اجرام مادی یکدیگر را به سممت هم جذب میکنند . اما خلا چه چیزی را به سمت خود جذب میکند ؟ معنی خلا چیست ؟ این سوالی بود که نخستین بار انیشتین در سال 1917 مطرح نمود .

برای خنثی کردن نیروهای گرانشی و ایستا نشان دادن کیهان { که تصویر بس غلط بود }  باید نیروهای دافعی وارد شوند و که مستقل از ماده باشند . انیشتین با استفاده از چنین استدلالی نیروی دافعه کیهانی را برای اثبات ایستا بودن کیهان توصیف و ارائه داد و در معادلاتش با نام ثابت کیهان شناسی ثبت نمود .

یعنی ثابت کیهان شناسی نیروی دافعه کیهانی را توضیح میداد .

پس از اثبات و کشف جایی قرمز در طیف کهکشانهایی که دور میشوند ثابت شد کیهان در حال منبسط شدن است این دیدگاه که کیهان ایستا است منقرض و منسوخ شد . و انیشتین حتی تا اخرین لحظات عمرش مساله ثابت کیهان شناسی را بزرگ ترین گاف زندگیِ علمی خود نامید . ولی هرچند همین گاف بزرگ و همین ثابت کیهان شناسی چند دهه بعد تداعی یک دیدگاه علمی و فیزیکی جدید به کیهان شناسی بود .

و خود انیشتین از این مووضع خبر نداشت . ..

 

بار برگردیم بر سر صحبت اصلی و ان اینکه در  نتیجه انرژی بر هم کنش های ذرات مجازی خلا ...حتی اگر مقدار ان بسیار ناچیز باشد ویژگی های خلا به گونه ای هستند که بهمراه چگالی انرژی باید تنش نیز ظاهر گردد .

این تنش ها نشان داده شده نیروهای دافعه گرانش جهانی را ایجاد میکند . 

آرش

/ 1 نظر / 214 بازدید

کاشکی واضح تر توضیح میدادید