اندازه گیری دقیق فواصل کیهانی با کشف نوع جدید ابرنواخترها

اخترشناسان این نوع ابرنواخترها را که در نزدیکی ستاره های جوان شکل میگیرد با استفاده از داده ها و مشاهدات کاوشگر GALEX کشف کردند . این اندازه گیری ها تقریبا دقتی 2 برابر اندازه گیری های پیشین دارد .

یافته های جدید میتواند برای تحقیق روی انرژی تاریک که یکی از مرموز ترین مسائل کیهان شناسی دو ده اخیر بوده است مورد استفاده قرار بگیرد . انرژی تاریک از سال 1998 جزو عجیب ترین و مرموز ترین مباحث کیهان شناسی بوده است . انرژی تاریک باعث شتاب گرفتن  و دور شدن اجرام کیهانی وکهکشان ها از هم میشود ولی هنوز منشا ان مشخص نیست . اندازه گیری این شتاب مرتبط با ابرنواختر های نوع اول میباشد .

این تیم تحقیقاتی با ابزار الات پیشرفته و دقیق نزدیک به 100 ابرنواختر از درجه 1 را بررسی و تحلیل نمودند و با استفاده از داده های کاوشگر GALEX و نور فرابنفش ستاره های جوان را از پیر مجزا ساختند و مشخص شد این انفجارهای ابرنواختر های جدید ناشی از کوتوله های سفید میباشد .

این نوع ابرنواختر ها و داده های جدید میتواند به ما دقتی از فواصل را حتی تا 5-6 میلیارد سال نوری و بیشتر کمک به سزایی بکند.

DON NEIL از تیم موسسه فناوری کالیفرنیا پاسدینا میگوید : هر بهبودی در دریافت نور این ابرنواختر ها تاثیر مستقیمی برای فهم بیشتر انرژی تاریک نیز میباشد . و به ما اجازه میدهد حداقل یک گام به سمت فهم این انرژی مرموز پیش برویم

 

 {با نام سایت هوش فرازمینی و نویسنده به اشتراک بگذارید }

/ 0 نظر / 41 بازدید