سازه های باستانی و ستارگان (پارت 1)

نکته جالب در مورد این ارامگاه و سازه باستانی اینه که در ورودی ان چه انها انجام داده اند این سنگهای عظیم است که یک ورودی را در دهلیز ایجاد کرده است
که محل ورود خورشید در اغاز زمستان هستش!!!
در حقیقت این دهلیز در کل سال تاریک هستش به جز یک روز خاص اون هم روز اعتدال زمستانی
یعنی در اون روز نور خورشید دهلیز را برای 17 دقیقه روشن میکند
اعتقادشون بر این بود که استخوان های مردگان خود را در دهلیز میزاشتن تا در این روز خاص ارواحشون به دنیای دیگر برود
نقشه بدیع ارامگاه دستاوردیست که خیلی از محققین معتقدند تنها میتواند با دانش پیشرفته منظومه ای و ستاره ای حاصل شود /!! انها از صورت های فلکی باخبر بودند
راهرو و دهلیز در فرم یک چلیپا هستش مثه یه صلیب همونطور که در تصویر میبینید
و بسیار شبیه به صورت فلکی ماکیان مثل همون صورت فلکی قو هستش
صورت فلکی ماکیان یکی از شناخته شده ترین صورت فلکی برای مردمان باستان بوده
این ستاره ها به نظر میرسد که محلی را نشان میدهند که راه شیری در انجا به دو بخش تقسیم میشوند
و مردمان باستان این شکاف ستاره ای رو دری به سوی دنیای اسمانی میدانستند
ایا ممکنه مردم باستان نیوگرنج دانشی منظومه ای ما را از کهکشانی دوردست و یا بیشتر از منبعی فرازمینی به دست اورده باشند ؟
همانطور که نظریه پردازان فضانوردان باستانی به ان معتقدند
و ایا ممکنه دیرینیان اگاهانه کد رمزی را برای ایندگان گذاشته باشد و اگر اینگوه باشه چه میخواستند به ما بگویند ؟
دیگه الان میدونیم اونا از علم ستاره شناسی میدونستند و سازه های خود را بر اساس شکل گیری اونها درست میکردند
نمونه هاش در سرتاسر دنیای یکی دو تا نیست
دی خیلی از پستها به برخیشون اشاره کردیم
سوال اینه این علم رو از کجا اوردند اونم مردمان باستانی که هیچ تکنولوژی در اختیار نداشتند و هیچ علم نجوم و کتاب و دانشی !! پس بهشون رسیده
مردمان باستان همیشه نگاهشون به اسمان بوده و سعی در کپی داشتند
سوال های متعددی هست که منظورشان از این کار چی بوده و مشخصا میبینیم اونا برای ایندگانی که ما باشیم رمز و کد قرار دادند و میخواستن نوعی ادرسی به ما بدهند که بهشون داده شده بوده
در سراسر دنیا سایتهای باستانی زیادی موجوده که دقیقا همتراز با صورتهای فلکی هستش
مثل صورت فلکی اوریون و ماکیان
که بهترین مثالش در صحرای جیزه و اهرام مصر هستش که در موردش سه قسمت توضیح داده شد ...

ادامه دارد

/ 1 نظر / 34 بازدید

شاید حیات به شکل دیکری وجود دارد حیاتی مستقل از اکسیژن و آب- موجوداتی که بامواد دیگری و گازهای دیگری زندگی می کنن.