بیاد ویجر!


4 میلیارد مایل دورتر از زمین، ویجر 1 تصاویری از سیارات منظومه شمسی ثبت کرده، این فضاپیما در حال ترک منظومه شمسی است. 36 سال سفر در فضا عجیب به نظر می رسد. سوخت پلوتونیوم آن این اجازه را می دهد که حداقل تا 10 سال دیگر به کار خود ادامه دهد.

/ 0 نظر / 14 بازدید