سازه های عجیب

"ساختارهای غیر قابل توضیح"
در مکانی بیش از پانصد مایل دورتر از خیابانهای شلوغ "استانبول ،
شهر "شانلی اورفه .در جنوب شرقی "ترکیه" قرار گرفته است ،
در اینجا ، در سال 1994 ،در قله تپه ای خاکی ، یک چوپان محلی متوجه بیرون آمدگی نوک یک سنگ .در زمینش شد ...دست به حفاری زد .
در حقیقت ،...حفاری یک ستون 19 فوتی لبه های آن صاف بودند و در مرکز آن یک نقش برجسته سر در آورد از یک حیوان .عجیب
آزمایشهای دقیق تر نشان داد که کنده کاریهای ماهرانه سنگها کار سنگ تراشان ماهری بوده که با ابزاری پیشرفته .کار می کرده اند
وقتی خبر این کشف ،به جامعه دانشمندان رسید یک حقیقت ، کاملاً .بدیهی شد
یک "چوپان کُرد" ، احتمالاً به یکی از تحسین بر انگیزترین آثار باستانی کشف شده در ،دوران مدرن بر خورده بود .
"مکانی به نام " گوبِکلی تپه برای 13 سال یک تیم باستانشناس آلمانی با دقت کامل در این تپه حفاری کردند و همینطور که پایین می رفتند آن را تاریخ گذاری کربنی .می کردند و 13 سال طول کشید تا توانستند فقط پنج درصد از .یک تمدن عظیم را بیرون بکشند

می دانند چه چیزی زیر زمین .هست دایره پشت دایره پشت .دایره .دایره های سنگی دقیق و بر آمده
از این ،دایره های عظیم سنگی ستونهایی سر در آورده با 19 فوت ارتفاع و 15 تُن وزن .
در هر ستون آزمایشات نشان داد ،"که "گوبکلی تپه ،نزدیک به 12.000 سال قدمت دارد تقریبا 7.000 سال قدیمی تر از ،"سرزمین حاصلخیز "بین النهرین قافله سالار گهواره .تمدن ،

"گوبکلی تپه" قدیمی ترین ساختار پیشرفته روی .زمین است هیچ منطقه باستانی پیشرفته دیگری مثل این .وجود ندارد
گوبکلی تپه"، عمر تاریخ بشر را" .دو برابر کرده و درست در همینجا منطقه ای عظیم قرار گرفته با ساختار سنگی عظیم .مُدور ،انگار منتظر نشسته؛ ... یک معما که از ما می خواهد جلو برویم و ببینیم چطور ساخته شده؟
"ماجرا از چه قرار بوده؟" .ما نمی دانیم چه کسی اینها را ساخته اینها از تاریکیهای ،آخرین عصر یخبندان بیرون آمده اند
گوبکلی تپه"، 12.000 سال" .قدمت دارد این چندین هزار سال "پیش تر از زمان "استون هنج .و "هرم بزرگ" است

/ 0 نظر / 71 بازدید