ساخت کرم چاله ی مغناطیسی در آزمایشگاه !!

از دیدگاه مغناطیسی این دستگاه همانند یک کرم چاله عمل میکند همانند این که میدان مغناطیسی از طریق بعدی فرافضایی منتقل شده است." 
ایده ی کرم چاله ها برای اولین بار از تئوری انیشتین برمی خیزد. در سال 1935 انیشتین و همکار او نیتان روزت پس بردند که نظریه ی نسبیت عام وجود پل هایی را مطرح میکند که میتوانند دو نقطه ی متفاوت از فضا زمان را به هم وصل کنند. از نظر تئوری این پل ها یا کرم چاله ها میتوانند چیزی را بین فاصله های بسیار بزرگ عبود دهند ( هرچند این تونل در این نظریه بسیار ریز است بنابراین نمیتواند یک مسافر فضایی را انتقال دهد. ) 
تاکنون هیچکسی مدرکی دال بر وجود کرم چاله های فضا زمان پیدا نکرده .
این کرم چاله ی جدید یک کرم چاله ی فضا زمان نیست اما در عوض تحقق نوعی شنل نامرئی آینده است. این نوع از کرم چاله میتواند امواج الکترومغناطیسی را از دید پنهان و نامرئی کند تنها مشکل در این پروژه یافتن روشی برای ماده های نیازمند به نور بود که بسیار سخت و غیر عملی به نظر میرسید. 
Magnetic Wormhole 
کرم چاله ی مغناطیسی 
مشخص شد که مواد مورد نیاز برای ساختن یک کرم چاله ی مغناطیسی در واقع از قبل وجود داشته و بسیار راحت تر قابل استفاده است. در واقع ابر رسانا ها که میتوانند مقادیر زیادی از جریان یا ذرات باردار را منتقل کنند میتوانند خطوط میدان مغناطیسی را از درون خود خارج کنند و این خطوط را هضم و منحرف کنند. 
این به میدان مغناطیسی اجازه میدهد که کاری متفاوت با محیط سه بعدی اطراف خود انجام دهد که اولین قدم در پنهان کردن اختلالات مغناطیسی است.
بنابراین تیم دانشمندان شئی 3 لایه ای را طراحی کرده اند که شامل 2 کره ی متحد المرکز با یک سیلندر مارپیچ است. لایه ی داخلی میدان مغناطیسی را از ابتدا به انتها منتقل میکند در حالی که دو لایه دیگر وجود میدان مغناطیسی را مخفی میکنند.
سیلندر داخلی از فلز فرو مغناطیس ساخته شده است. 
ماده ی فرو مغناطیس قوی ترین شکل در ساختار مغناطیس را نمایش میدهند در حالی که فلزهای مو فوق العاده نفوذ پذیر و اغلب برای پوشش دستگاه های الکترونیکی به کار میروند. 
یک لایه ی باریک از ماده ی پرحرارت ابررسانا تشکیل یافته که یوترویوم باریوم اکسید مس نام دارد که در سیلندر داخلی قرار گرفته و باعث خمش میدان مغناطیسی که از لایه های داخلی عبور میکند میشود. 
لایه نهایی از یک مو فلز دیگر ساخته شده اما ترکیبی از 150 قطعه ی مختلف است که به خوبی برای خنثی کردن خمش میدان مغناطیسی توسط لایه ی ابر رسانا قرار داده شده اند. 
دستگاه کلی در یک مخزن آب نیتروژن ( ابررسانا های پر حرارت نیازمند نیتروژن مایع کم حرارت هستند.) قرار داده شده. 
به طور معمول خطوط میدان مغناطیسی از نقطه ای خاص تابش شده و با گذر زمان ضعیف میشود اما حضور میدان مغناطیسی بایستی از همه ی نقاط اطراف آن مشخص باشد ولی این کرم چاله میدان مغناطیسی را از یک سمت به سمت دیگر انتقال میدهد به همین دلیل نامرئی است. 
آیدا صفری 
Www.scientificamerican.com
/ 0 نظر / 254 بازدید