ستارگان نوترونی میتوانند جت هایی به قدرتمندی سیاهچاله ها تولید کنند.

عضی از ستارگان نوترونی -که در واقع هسته های متراکم شده ای از باقی مانده ی انفجارهای ابرنواختری می باشند- به داشتن جت های پر حرارت از ماده های در حال اشتعال از قطب های خود معروف هستند. اما قبلا تصور میشد که در مقابل سیاهچاله ها ضعیف هستند و تنها زمانی دیده میشوند که در حال جذب مقدار زیادی از مواد ستاره ی معمولی میزبان خود هستند. 
در مقایسه ، سیاهچاله ها میتوانند جت های قدرتمندی را پرتاب کنند حتی زمانی که مقدار اندکی از مواد را صرف و جذب میکنند. 
اما این کشف اخیر توسط مرکز تحقیقات هلند در زمینه نجوم رادیویی در استرالیا و مراکز تحقیقاتی دیگر چیز دیگری را نجات میدهد. آن ها کشف کردند که ستارگان نوترونی - که در حدود یک پنجم جرم خورشید را دارند ولی بیشتر از 10 یا 15 کیلومتر پهنا ندارند- میتوانند جت هایی نزدیک به سرعت نور پرتاب کنند حتی بدون در برداشتن مقدار زیادی از ماده ی ستاره ی میزبان خود. 
آدام دلدز از مرکز تحقیقاتی استرون ( نجوم رادیویی) : " طبق چیزی که قبلا مشاهده کرده بودیم سیاهچاله ها قبلا پادشاهان مسلم جت های قدرتمند محسوب میشدند حتی وقتی مقدار اندکی از ماده ی ستاره ی میزبان خود را تغذیه میکردند. اما مشاهدات ما نشان میدهد که جت های ستارگان نوترونی به اندازه ی سیاهچاله ها قدرتمند هستند ." نتایج این تحقیقات در مجله ی اخترفیزیک به چاپ رسید. 
منجمان از تلسکوپ های بسیار بزرگ کارل جی ( جی ال ای ) در نیومکزیکو برای یافته های خود استفاده کردند و تپ اختر سیستم دوتایی که پی اس ار جی 1023 0038 نام دارد مطالعه کردند که 4،500 سال نوری از ما فاصله دارد و ستاره ی نوترونی پرسرعت آن به تپ اختر میلی ثانیه معروف هست ( هر یک میلی ثانیه پالس میفرستد) 
آن ها سال ها روی این مساله مطالعه کردند در ابتدا پیش بینی میکردند که چون تپ اختر ماده ی زیادی را از ستاره ی میزبان خود جذب نکرده جت های ضعیف تولید خواهد کرد اما در عوض کشف کردند که جت هایی به قدرتمندی جت های سیاهچاله تولید میکنند. 
دو تپ اختر دیگر در وضعیت مشابه که به سیستم های انتقالی معروف هستند مشخص شد که جت های قدرتمند مشابه تولید میکنند. 
مترجم : ایدا صفری 
Iflscience.com
/ 0 نظر / 107 بازدید