شفق های قطبی در مریخ

از طریق تجربه های آزمایشگاهی و مدل سازی های عددی فیزیکی که در ناسا و مرکز تحقیقات سیاره ای و اختر فیزیکی توسعه یافته مطالعات نشان میدهد که در مریخ شفق های قطبی در محدوده ای قابل مشاهده رخ میدهند. رنگ غالب در این شفق ها ابی تیره هست در حالی که در زمین رنگ های سبز و قرمز حضور بیشتری دارند. 
در بعضی زمان ها در طی یک چرخه ی خورشیدی بعد از فوران های شدید خورشیدی این شفق ها به اندازه ی کافی برای مشاهده با چشم غیرمسلح روشن و درخشان هستند. 
شفق قطبی زمانی روی میدهد که ذره های پرانرژی خورشیدی ( بادهای خورشیدی ) به خطوط مغناطیسی زمین میرسند در جایی که وارد اتمسفر زمین میشوند اتم ها و مولکول های آن را برانگیخته میکنند و زمانی که غیرفعال میشوند ذرات از خود نور نشر میکنند. 
ب
برانگیختگی ذرات زمانی روی میدهد که انرژی وارد شده به اتم یک اتمسفر باعث سعود الکترون های اتم به تراز بالاتر میشود و چون الکترون در تراز انرژی بالاتر ناایستا میباشد به حالت اول خود بازگشته و غیرفعال میشود و این بازگشت به تراز اول انرژی را به صورت نور از خود نشر میکند- بسته به نوع اتم رنگ نور و طیف آن متفاوت است.
در زمین شفق های قطبی سبز یا قرمز رنگ هستند ( تحریک اتم اکسیژن) و گاهی اوقات آبی مایل به بنفش ( تحریک اتم های نیتروژن) 
مریخ از زمان پیدایش تا حدود 3.5 میلیون سال قبل میزبان یک میدان مغناطیسی قوی بوده است اگرچه این میدان اکنون غیرفعال شده است نقاطی از میدان های مغناطیسی قوی یا ناهنجاری های مغناطیسی پوسته ای هنوز هم در سطح مریخ وجود دارد. این ناهنجاری ها بیشتر در منطقه ی قطب جنوب مریخ متمرکز شده است جایی که پیش بینی میشود شفق های قطبی در آن دیده شوند.

شاید یک فضانورد موقع راه رفتن رو بروی خاک مریخ با نگاه کردن به آسمان شب جنوب بتواند نورهای آبی سبز و قرمز را ببیند. 
احتمالا فضانوردان ناسا که برنامه ی سفر به مریخ را تا سال 2030 اجرا خواهند کرد اولین کسانی باشند که این پیش بینی را تایید کنند
گلیرمه گرانوف یک دانشمند تحقیقاتی در مرکز لندلی ناسا که مطالعات را رهبری کرده است : 
" تحقیقات سیاره ای به ما بینش درستی در مورد فیزیک اتمسفر مریخ ارائه میدهد این که چگونه تکامل یافته چرا جرم مریخ از زمین متفاوت است این مطالعات به ما در درک بهتر روشنایی های اتمسفری و کشف سیاره های قابل سکونت کمک میکند. "
Translated by Aida Helix 
Www.astronomynow.com 

/ 0 نظر / 131 بازدید