مرگ کهکشان ها توسط ماده ی تاریک ؟!

ماده ی تاریک یکی از بزرگترین معماهای دنیای فیزیک است نوعی از ذره دارای جرم است ولی هیچ نوری ساطع نمیکند بنابراین نمیتوانیم آن را ببینیم. ماده ی تاریک همچنان با ماده ی مرئی از طریق گرانش در تعامل است بنابراین ما میتوانیم تاثیرات حضور آن را در کهکشان ها و خوشه های کهکشانی مشاهده کنیم. و طبق شبیه سازی های جدید کامپیوتری خوشه ی کما به نظر میرسد 100 برابر ماده ی تاریک بیشتر نسبت به ماده ی مرئی دارد.

شبیه سازی های کامپیوتری نشان میدهد که کهکشان ها میتوانستند 7 میلیارد سال پیش وارد این خوشه شوند که اگر تئوری های کنونی ما در مورد تکامل کهکشان ها درست باشد این مدل سازی نشان می دهد که ماده ی تاریک بایستی از ماده ی مرئی در برابر از هم گسیختگی آن توسط خوشه ی کهکشانی محافظت کند.
کهکشان های خوشه ی کوما تقریبا هم اندازه با راه شیری میباشند اما به نظر میرسد این کهکشان ها کمبود قابل توجه ستارگان را دارند کمتر از 99 % از ستارگان کهکشان ما . 
این کمبود ستاره به خاطر کشش قدرتمند جاذبه ی خوشه ی کهکشانی است یک کهکشان سالم در حال رشد ستارگانی بسیار و همچنین ستارگان در حال تولد را دارد گاز و گرد و غبار دارد. در واقع کهکشان ها زمانی شکل میگیرند که ابرهای بزرگی از هیدروژن به هم برخورد کرده و تبدیل به ستارها میشوند اگر شما آن گاز را از بین ببرید دیگر کهکشان نمیتواند بیشتر از این رشد کند.
اگر یک کهکشان بسیار جوان از نزدیکی خوشه ی کوما عبور کند گرفتار جاذبه ی آن میشود و سپس در خوشه جای خود را باز میکند اما بیشتر گازهای شناور آن در حین حرکت از کهکشان خارج میشود و این یعنی این کهکشان جوان دیگر محتوایی برای تولید ستارگان جدید ندارد بنابراین در رده ی کهکشان های مرده قرار میگیرد و این اتفاق دقیقا در خوشه ی کوما اتفاق میفتد خوشه ای که پر از کهکشان های مرده است.
یوزین دانشجوی دکتری دانشگاه وسترن استرالیا : " برای اولین بار شبیه سازی های من نشان دادند که این کهکشان ها میتوانسته اند توسط خوشه ی کما 7 میلیارد سال پیش فروکش کنند." 
رابطه ی بین ماده ی تاریک کهکشان و این خوشه بسیار پیچیده است. بخش هایی از کهکشان که توسط یک کوسن تاریک محافظ حفظ شده اند ماده ی تاریک کهکشان میباشند. این کهکشان همچنین بخشی از گازهای خود را در اثر ماده ی تاریک داخل خوشه از دست داده است. ماده ی نامرئی که هم محافظت میکند و هم نابود میکند. 
یوزین : " این کهکشان ها اما از فروپاشی کامل در این محیط جلوگیری کرده اند چون در ماده ی تاریک کافی غوطه ور شده اند تا بتوانند ماده ی مرئی حداقل خود را حفظ کنند. " 
Translated By Aida Safari 
Iflscience.com
/ 1 نظر / 72 بازدید
شاهین

واقعا کیهان و کهکشان رازه پیچیده ای دارند