«چهلمین سالگرد کشف اسکلت «لوسی»»

در موزه تاریخ طبیعی لوس آنجلس اسکلت هایی که متعلق به گذشته های بسیار دورند نگهداری می شود. دان جوهنسن که اسکلت معروف لوسی را کشف کرده ارتباطی بین بشر آن زمان و زمان حال می بیند.دان جوهنسن می گویدبشریت یک مبدا مشترک دارد. هر قدر شکل چشم ما، رنگ پوستمان، و مویمان متفاوت باشد، اما ما همه یک ژن را در بدنمان داریم که گذشته و مبدا ما را به ماپیوند می دهد. عقیده ای که با درنظر گرفتن این که بشریت در آفریقا تکامل یافته بسیار اهمیت دارد. واقعیتی که ۴۰ سال پیش به وضوح درک نشده بود. دان جوهنسن کاشف می گوید در بیشتر قرن بیستم این عقیده وجود داشت که ما در اروپا تکامل یافتیم. ولی اکنون بین دانشمندانی که مبدا بشریت را مطالعه می کنند این اتفاق نظر وجود دارد که آفریقا مبدا بشریت بود. همانطور که داروین در اواسط قرن نوزدهم پیش بینی کرده بود. قطعیت یافتن مبدا بشریت با کشف اسکلت لوسی در سال ۱۹۷۴ در اتیوپی تثبیت شد. لوسی که سه میلیون و دویست هزار سال عمر دارد، قدیمی ترین جد بشر است. دان جوهنسن می گوید لوسی پلی است بین انسان هایی که شبیه میمون بودند و انسان هایی که شبیه انسان های امروز هستند. او می گوید لوسی فقط یک متر قد داشت با صورتی مانند میمون و مغزی کوچک. بازوی های بلند و پای کوتاه. ولی می توانست راست و روی دو پا راه برود. خانواده انسان نمای «استرالوپیتکوس آفریکانوس» که لوسی به آن تعلق دارد ، قادر به استفاده از ابزار های اولیه سنگی بودند. ابزاری که شامپانزه ها نیز از آن استفاده می کنند. این نشان می دهد انسان چه راه طولانی را تا امروز پیموده است.

منبع :
/ 0 نظر / 105 بازدید