{{ 100 حقیقت در مورد منظومه شمسی }}

11)اجسام جامد از سیارات گرفته تا قمر ها سیارک ها دنباله دار ها و .... تنها 0.0001 % از کل جرم منظومه شمسی را فرا گرفتند 
12)با اینکه خورشید ستاره میزبان ما غول پیکر ترین جرم موجود در منظومه شمسی است ولی در قیاس با ستارگان دیگر کوچک و جوان و متوسط است . مثلا ستاره غول قرمز که در صورت فلکی سگ معروف به VY Canis Majoris حدود 1000000000 بار بزرگتر از خورشید ماست!!

13)سیاره مشتری به دلیل غول پیکر بودن و گرانش بسیار بالایش به عنوان سپر زمین نیز معروف است چرا که بسیاری از دنباله دار ها و سیارک های خطرناک وقتی از کنار این سیاره عبور میکنند تحت جاذبه مشتری مسیرشان از امدن به سمت زمین منحرف میشه . 
14)خورشید ما 98 درصدش را هلیوم و هیدروژن تشکیل داده است 
15)اتمسفر خورشید حقیقتا تا سیارات بیرونی منظومه نیز کشیده شده است و در واقع ما در درون لایه ای از اتمسفر بیرونی خورشید زندگی میکنیم 
16)عملا 1 میلیون زمین میتونه توی خورشید جا بگیره 
17)فاصله زمین تا خورشید تقریبا 150 میلیون کیلومتر است برای همین در واحد های فضایی از ان به عنوان یک واحد نجومی یا AU استفاده میکنند 
18)اعتقاد بر این است فاصله خورشید تا جو بیرونی منظومه شمسی 100 واحد نجومی است یعنی صد برابر فاصله زمین تا خورشید که 150 میلیون کیلومتر است 
19)دانشمندان بر این باورند جو خورشید تا میلیون ها کیلومتر بیرون از خودش ادامه دارد 
20)جرم خورشید در مقایسه با کل منظومه شمسی 1 تریلیون از یک درصد میباشد
21)ستاره شناسان میگویند در منظومه شمسی حدود ده هزار جرم است که به اندازه ای کافی بزرگ هستند که به شکل کروی و به کمک نیروی گرانش در بیایند 
22)دانشمندان تخمین میزنند که هلیوسفر یکی از لایه های بیرونی منظومه شمسی 15 میلیارد کیلومتر از خورشید فاصله دارد . 
23)خورشید و منظومه شمسی ما 26000 سال نوری از مرکز راه شیری فاصله داریم و روی یک بازوی بیرونی در راه شیری با نام جبار یا اوریون قرار داریم 
24)هشت سیاره در منظومه شمسی است 
25)ماه نزدیک ترین جرم اسمانی به زمین است
26)سیارات سنگی و اهنی منظومه شمسی {عطارد زهره زمین مریخ } هستند
27)سیارات بیرونی منظومه{مشتری زحل اورانوس نپتون } بیشتر از گاز هیدروژن هلیوم و یخ تشکیل شدند 
28)شدید ترین طوفان ها و بادها در اورانوس میوزد حتی تا سرعت 2100 کیلومتر بر ساعت نیز میرسند 
29)اورانوس سردترین سیاره منظومه شمسی با دمای منفی 224 درجه سانتی گراد است 
30)مشتری سریع تر از همه سیارات در منظومه شمسی به دور خودش میچرخد 
31)حدود 176 قمر شناخته شده در منظومه شمسی به دور جرام میچرخند که 8 عدد ان به دور کوتوله ها و 168 تای ان به دور سیارات میچرخند 
32)ستاره های دنباله دار معمولا از سنگ و یخ تشکیل شدند 
33)مشتری بیشترین تعداد قمر را دارد و حدود 63 قمر شناخته شده را به خود اختصاص داده است 
34)بزرگترین سیاره منظومه شمسی مشتری است و دانشمندان بر این باورند 40000 کیلومتر عمق دارد 
35)دانشمندان چنیدن شی را خارج از مدارهای پلوتو در بیرونی ترین نقطه منظومه شمسی شناسایی کردند که دور خورشید میچرخند 
36)کمربند کوئیپر یکی از دو منبع سیارک ها و دنباله دار های منظومه شمسی در بین مریخ و مشتری با گستره ای برابر با 50 واحد نجومی قرار دارد
37)ابر اورت یکی دیگر از منابع سیارک ها و دنباله دارها در بیرونی ترین نقطه منظومه شمسی 50000 واحد نجومی از خورشید فاصله دارند 
38)ابر اورت شامل تریلیون ها جرم یخی و دنباله دارها میباشد 
39)اجرام موجود در ابر اورت در لبه ان تحت تاثیر نیروی گرانش ستاره های همسایه نیز قرار میگیرند 
40)چگالی زحل 0.69 است حدود هفتاد درصد چگالی اب میباشد 
41)زحل تنها سیاره دارای حلقه نیست بلکه مشتری و اورانوس و نپتون نیز دارای چنین حلقه هایی البته کم رنگ تر هستند 
42)حلقه ی مشتری عمدتا از گرد و غبار و ذرات هستند برای همین خیلی ساده نمیشه تشخیصش داد محققان بر این باورند دلیل این ذراغت گرد و غبار دور مشتری فعالیت های اتشفشانی یکی از قمرهایش به نام IO است 
43)حلقه های اورانوس هم شبیه مشتری میباشد البته تکه هایی از سنگ و خورده شهاب نیز در اون دیده میشه
44)زحل یک حلقه غول پیکر دیگر نیز دارد که سال 2009 کشف شد و از طریق نور مادون قرمز میشه اون رو دید
45)پلوتو سیاره کوتوله در لبه منظمه شمسی است که سال 1930 کشف شد درست بعد از اینکه دانشمندان یک انحراف جزئی در سیاره اورانوس دیدند 
46)پلوتو بعنوان سیاره نهم منظومه شمسی برای 76 سال در نظر گرفته شده بود ولی از لیست سیارات خارج و به جمع کوتوله ها پیوست 
47)پلوتو بسیار کوچک است و بر اورد شده حدود 2253 کیلومتر مربع کل سطحش باشد که حتی کوچکتر از ایالت متحده میباشد 
48)عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است هیچ فضا و جوی ندارد اما داغ ترین سیاره منظومه نیست 
49)گرم ترین سیاره منظومه "زهره " است جوی بسیار ضخیم دارد و گرما در درون سیاره به دام میاندازد و دمایش 468 درجه سانتی گراد است 
50)اگر چه عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید اما در قطبهایش یخ پیدا شده !
51)زهره تنها سیاره منظومه شمسی که در جهت مخالف حرکت سیارات در مدارش به دور خورشید میچرخد 
52)یک روز در زهره میتونه از یک سال مینی بیشتر باشد 
53)تایتان قمر زحل جوی شبیه به زمین دارد و 20 درصد از اتمسفر زمین گسترده تر است 
54)دانشمندان میگویند با توجه به شباهت هایی که به زمین دارد تایتان میتونه مکان خوبی برای فعالیت های زنده بیولوژیکی باشد و یک مکان خوب برای جستجوی حیات 
55)گانیمد یکی از قمرهای مشتری بزرگترین قمر منظومه شمسی نیز حساب میاید که قطرش 5268 کیلومتر است و 8 درصد بزرگتر از عطارد میباشد 
56)قطر گانیمد دو درصد بزرگتر از تایتان است ..تایتان مقام دوم در بین اندازه قمر های منظومه شمسی را دارا است 
57)گانیمد بیشترین جرم میان قمرهای دیگر را دارد و 2.02 درصد بیشتر از جرم زمین است 
58)گانیمد تنها جرم منظومه شمسی است که دارای لایه مگنتوسفر میباشد 
59)میماس یکی از قمرهای زحل به ستاره مرگ معروفه از بس چاله و گودال در سطح ان دیده میشه که یکی از انها به 130 کیلومتر دهانه اش درازا دارد 
60)میماس کوچکترین جرم نجومی که به دلیل گرانشش گرد از اب در اومده 
61)سیارکی به نام 243 IDA یک ماه در اطرافش دارد
62)بزرگترین سیاره کوتوله ای که به دور خورشید ما میچرخد "اریس " نام دارد و سه برابر از پلوتو فاصله دارد 
63)اریس سال 2005 کشف شد و نهمین جرم پرجرم اسمانی که به دور خورشید میچرخد 
64)اریس 27 درصد سنگین ت از پلوتو میباشد 
65)تنها ماه طبیعی شناخته شده اریس نامش DISNOMYA است قطرش تخمین زده میشه بین 350-490 کیلومتر باشد

66-69 مطالبی شبیه بهم در مورد Hyperions یکی از قمر های زحل

70)"سرس " یک کوتوله است که از پلوتو به خورشید بیشتر نزدیک میباشد 
71)سرس بزرگترین سیارک موجود در بخش داخلی منظومه شمسی است 
72) دانشمندان میگویند در زیر سطح سرس اقیانوس هایی از اب مایع وجود دارد 
73)تخمین زده شده سرس میتونه دارای اب شیرین نیز باشد حتی بیشتر از اب شیرین موجود در زمین
74)SEDENA اولین سیاره کوتوله کشف شده در ابر اورت در لبه خارجی منظومه شمسی است 
75)در نور مرئی سدنا قرمز ترین جرم منظومه شمسی است 
76)سدنا یکی از دور دست ترین اجرام منظومه شمسی است 
77)مدار سدنا به دور خورشید 11400 سال طول میکشه تا یک سال کامل و دور کاملش رو بزنه 
78) 2012 VP113 سیارکی به اندازه نیمی از سدنا میباشد ولی نزدیک تر به خورشید 
79)چهار جرم در منظومه شمسی هستند که بزرگتر از 47 واحد نجومی وجود دارن 
Sedna, 2010 GB174, 2004 XR190 and 2004 VN112.
80)کوه المپوس در مریخ بزرگترین قله اتشفشانی در منظومه شمسی است 
81)اب به صورت یخ در مریخ وجود دارد 
82)دنباله دار HYAKUTAKE طولانی ترین دم را دارد انهم با 570 میلیون کیلومتر درازا
83)اورانس تنها سیاره منظومه شمسی که به جای چرخش به دور خود از بالا به پایین میچرخه 
84)در فضا هیچ کس صدای فریاد شما رو نمیشنوه هیچ هوایی وجود نداره که صوت انتقال بیابد
85)دیموس و فوبوس دو قمر مریخ میباشند که در میدان گرانشی مریخ به دام افتادند 
86)دانشمندان تخمین زدند و محاسبه کردند فوبوس تا 50 میلیون سال ذیگه به مریخ سقوط میکنه 
87 )عطارد و زهره تنها سیاراتی هستند که قمر ندارند 
88)ماه قمر زمین اب دارد . اما به شکل یخ که در برخی از چاله های ماه میشه اب ییخ زده یافت کرد 
89)کمترین کاوش روی سیارات مربوط به عطارد است 
90)حدود 500 هزار سیارک کشف شده 
91)جو زهره بسیار اسیدی و خطرناک از اسید سولفوریک است 
92)اگر چه میتواند تعدا بیشماری کوتوله در کمربند کوئیپر باشد ولی فعلا اتحادیه بین المللی نجوم چهارتا رو قابل قبو میدونه { پلوتو – اریس –هائومیا – ماکی ماکی}
93)براورد شده 50 تن سنگ اسمانی در طول روز به جو زمین برخورد میکنه 
94)یک روز در عطارد 58 روز زمینی طول میکشد 
95)گرانش زمین شش برابر گرانش ماه است 
96)لایه مگنتوسفر یکی از دلالی مهمی که چرا حیات روی زمین است چرا که از ما در بربر تشعشعات مضر خورشیدی و کیهانی محافظت میکنه 
97)دانشمندان هنوز رازهای حلقه های زحل رو کاملا کشف نکردند 
98)محققین میگویند شانس بالایی برای حیات روی "انسلادوس " یکی از قمرهای زحل است که دارای اب میباشد 
99)مریخ شبیه ترین سیاره به زمین در منظومه است که دارای طوفان و گرد و غبار نیز میباشد 
100) نزدیک ترین ستاره به ما الفا پروکسیما قنطورس هست که 4.2 سال نوری با ما فاصله دارد 
لطفا با نام سایت به اشتراک بگذارید 
منبع :
http://www.ancient-code.com/100-facts-solar-system/

/ 0 نظر / 91 بازدید