اقیانوس قمر زحل به شوری دریای مرده!

یافته‌های جدید دانشمندان با مطالعه گرانش و داده‌های توپوگرافی جمع‌آوری‌شده در طول پروازهای مکرر کاسینی از کنار تیتان طی 10 سال گذشته حاصل شده‌اند. آن‌ها با استفاده از داده‌های این فضاپیما مدلی را برای تیتان ارائه داده‌اند که منجر به درک بیشتر ساختار پوسته یخی بیرونی‌تر این قمر می‌شود.

یافته‌های جدید، شواهد پیشین دال بر سخت‌بودن پوسته یخی تیتان و فرآیند منجمدشدن آن را تایید می‌کنند. دانشمندان پی بردند نوعی غلظت نسبتا بالا برای توضیح داده‌های گرانشی اقیانوس تیتان لازم است و این موضوع نشان می‌دهد این اقیانوس باید بستر بی‌نهایت شوری از آب مخلوط با نمک‌های حل‌نشده باشد که احتمالا از گوگرد، سدیم و پتاسیم تشکیل شده است.

چنین غلظتی نشان می‌دهد این بستر به این اقیانوس محتوایی شور و تقریبا معادل شورترین اجرام آبی روی زمین می‌دهد.

«گویسپ میتری» از دانشگاه نانت فرانسه و نویسنده ارشد این مقاله بود و جزئیات آن در مجله Icarus منتشر شده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید