افسانه گیلگمش و فرازمینی ها :

از جمله این خدایان که در لوح هاس سومری نیز ازش یاد میشه ای-آ است یا همون 
EA
خدای اعماق و لجه ها ...همچنین 
ADAD
خدای رعد و برق اتش و طوفان 
همچنین 
ERSKIGAL خدای بانوی جهان زیر خاک
ARURU خدای مجری افرینش 
و همینطور ENELIL خدای سرزمین ها و خشکیها 
ANU خدای اسمان ها پدر ایشتر و خالق اوروک 
ایشتر الهه عشق میباشد دختر انو نیز هست ...نینورتا خدای هشونت و جنگ و... اشاره کرد ..
نکته جالب توجه در مورد این افسانه این است که در چند قسمت از ان اتفاقاتی میافتد که بعید است یک چیز خیالی و یا خیال بافی نویسنده اونم شش هزار قبل میلاد مسیح باشد 
مثلا در کتیبه سوم میخونیم ==> ابری غبار گونه از راهی بسیار دور امد و سپس خدای خورشید امد ..و با بال و چنگال های خود انکیدو را گرفت و در هنگام پرواز انکیدو حس کرد چیزی مانند سرب بر بدنش فشار میاورد و به نظرش رسید که بدنش مانند سنکی سنگین شده است ..
چگونه امکان دارد نویسنده باستانی چند هزار ساله این کتیبه تجربه و دیدی از پرواز و اشیا پرنده داشته باشد ؟
از این حقیقت علمی که در موقع صعود به فضا بر اثر گرانش حاصل از پرواز وزن بدن فضانورد چندین برابر حالت عادی میشه اطلاع داشته ؟
نویسنده این کتاب از این قوانین فیزیکی و پروازی چه میدونسته ؟
در کتیبه هفتم اومده :
عقاب با چنگال های مفرغ خود مرا در ربود و با من 4 ساعت در اسمان پرواز کرد .. سپس با من گفت =به زمین در نگر تا خود چگونه نمودار است ؟ به دریا در نگر چگونه پدیدارست ؟و زمین به کوهی میمانست و دریا به نهری کوچک است ..زمین به باغی میماند و در یا به جویبار باغبان ... همچنان با من چهار ساعت در پرواز بود 
پس کسی که پروازی نکرده باشد و با این توصیف دقیق چگونه امکان دارد موجودی که به چنین سفری نرفته باشد چنین توصیف دقیقی داشته باشد اونم از سطح زمین و چگونه از کروری بودن زمین خبر داشته ؟ (توصیف زمین به خمیر و دریا به ظرف خمیر ) در کتیبه دوم در جایی که گیل گمش و انکیدو تصمیم میگیرند که با هووه نگهبان جنگل سدر بجنگند ما مشخصات یک ربات رو میبینیم ..
انکیدو این نگهبان رو اینگونه توصیف میکند در لوح پنجم :
انگاه هووه پدیدار شد و با پنجه های شیر سانی تنی از فلس هایی مفرغ بپوشیده..
در اینجا ما سه ویژگی این ربات رو میبینیم : نمیخوابه قدرتش ذاتی هستش و بدنش فلزی 
به راستی که خدایان سومری اگر موجوداتی واقعی بودند که از سیاره ای متمدن اومدن که ما به این مساله نیز پی بردیم و پابیه گذار این تمدن بشری بودند در 6000 سال پیش ایا این نگهبان نمیتوانسته یا ربات جنگنده نگهبان در دل جنگل باشد ؟
شواههدی در تمدن سومری میباشد که با دانش امروزی قابل قیاس نیست مثلا سومری ها در ستاره شناسی تبحر بسیار بالایی داشتند .
و زمان گردش ماه به دور زمین رو با زمانی که دانشمندان امروزی با دستگاه ها ی پیشرفته بدست اوردند فقط 0.4 ثانیه تفاوت دارد 
/ 0 نظر / 150 بازدید